PL EN


Journal
2011 | Świat i Słowo 2011, nr 1 (16) | Świat i Słowo 2012 nr 2 (17) | 75-86
Article title

O wspólnocie od kuchni

Title variants
EN
ON THE COMMUNITY FROM WITHIN
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article suggests that cooking is a very important element shaping the sense of community. On the other hand it is a factor determining the specific character of the community in comparison to other groups. Food not only satisfies our basic need but it is also an act of great social significance connected with the history and culture of the community. The author points out that many words in Polish culinary lexis are remainders of influences of foreign cuisines (for example German borrowings like: bigos, cebula, kartofel, szynka). Moreover, the author presents some quotations excerpted from dictionaries and literature concerning Old Polish cuisine and Polish hospitality. Special attention is paid to semantic analysis of the verbs biesiadować, ucztować, częstować and raczyć analysed from the historical perspective.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, pl. Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, Poland
References
 • W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2006.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doro-szewski, Warszawa 1958–1969.
 • B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1854–1860.
 • Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa i in, Wrocław–Warszawa– Kraków 1966–2009.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Oczywisty urok biesiadowania, red. Kowalski, Wrocław 1998.
 • W. Żarski, Kulinarna scena semantyczna w „Panu Tadeuszu” i „Przedwiośniu”, [w:] Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1993, s. 329–337).
 • P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2009.
 • Z. Kuchowicz, Stoły pańskie i chudopacholskie, [w:] Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku, Łódź 1975.
 • W. Żarski, Naturalny i kulturowy wymiar jedzenia, [w:] Książka kucharska jako tekst, Wrocław 2008.
 • C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, „Twórczość” 1972, z. 2.
 • Z. Szromba-Rysowa, Smak potraw w aspekcie tożsamości kulturowej, „Małopolska” 2003, t. 5.
 • J. Dumanowski, „Compendium ferculorum” Stanisława Czernieckiego, [w:] Monumenta Poloniae Culinaria. Polskie zabytki kulinarne, t. 1, Warszawa 2009.
 • B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002.
 • M. Witaszek-Samborska, Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2009.
 • X. Liske, Cudzoziemcy w Polsce. Lwów 1876.
 • H. Vautrin, Obserwator w Polsce, [w:] Polska stanisławowska, t. 1, oprac. W. Zawadzki Warszawa.
 • A. Kleśta-Nawrocka, Słodko-gorzki smak zmian. Kres kuchni staropolskiej, „Mówią wieki” 2009, nr 12.
 • M. Marcjanik, Mówimy uprzejmie, Warszawa 2009.
 • I. Turnau, Pożywienie. Luksus możnych – obżarstwo i smakoszostwo, [w:] A. Bardecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia, Warszawa 1969.
 • D. Ackerman, Historia naturalna zmysłów, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1f6cca9d-72ff-4b1d-a91c-3f3d28276f01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.