PL EN


2015 | 244 | 70-80
Article title

Alokacja zasobów jako element kształtujący wartość przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Content
Title variants
EN
Resource allocation as an element of value creation in heating company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty alokacji zasobów w procesie kreowania wartości przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz wskazanie działań służących jej tworzeniu.
EN
The aim of the article is to present the allocation of resources in the process of value creating for heating companies and to identify measures for its creation.
Year
Volume
244
Pages
70-80
Physical description
Contributors
References
 • Allaire Y., Firsirotu M.E. (2001), Myślenie strategiczne, WN PWN, Warszawa.
 • Amit R., Shoemaker P. (1993), Strategic assets and organizational rent, „Strategic Management Journal”, Vol. 14, No. 1.
 • Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, Vol. 7.
 • Black A., Wright P., Bachman J. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Clulow V., Barry C., Gerstman J. (2007), The resource-based view and value: The customer- based view of the firm, „Journal of European Industrial Training”, Vol. 31.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 • Dudycz T., Ostrożnikow A. (2002), Kreowanie wartości przez polskie przedsiębiorstwa branży chemicznej [w:] E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.Teoria i praktyka, Kreos, Szczecin.
 • Durlik J. (2007), Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, cz.1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Foss N.J. (2005), Scientific progress in strategic management: The case of the resource--based view, „Strategic Management and Globalization Working Paper”, No. 11.
 • Foss N.J, Foss K. (2005), Value and Transaction Costs: How Property Rights Economics Furthers the Resource-based View, „Strategic Management Journal”, No. 26.
 • Hamrol A. (2012), Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa.
 • Jaki A. (2008), Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Kasiewicz S., Omińska J., Rogowski W., Urban W. (2009), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstwa. Od zarządzania zasobowego do procesowego, SGH, Warszawa.
 • Łunarski J. (2011), Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Murawska M. (2007), Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości [w:] C. Suszyński (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, PWE,Warszawa.
 • Niemyski M., Umer A. (1998), Metodyka badawcza strony popytowej krajowego rynku energii [w:] W. Bojarski (red.), Rynek odbiorcy energii, Badania Systemowe„EnergSys” Sp. z o.o., Warszawa.
 • Peteraf M.A. (1993), The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view, „Strategic Management Journal”, Vol. 14.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May-June.
 • Prahalad C.K., Hamel G. (1994), Competing for the Future, „Harvard Business Review”, July-August.
 • Priem R.L., Butler J.E. (2001a), Is the Resource Based View a Useful Perspective for Strategic Management Research?, „Academy of Management Review”, Vol. 26, No. 1.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wig- Press, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzeniaw ciepło, Dz.U. 2010, nr 194, poz. 1291.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych z dnia 12 lutego 2003, Dz.U. 2003, nr 39,poz. 337 i 338.
 • Rummler G.A., Ramias A., Rummler R.A. (2010), White Space Revisited. Creating Value through process, John Wiley & Sons.
 • Simons R. (2000), Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” wraz z załącznikiem.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • Walters D. (1997), Developing and Implementing Value-Based Strategy, „Management Decision”, No. 35/10
 • Wernerfelt B. (1984), A Resource-based View of the Firm, „Strategic Management Journal”, Vol. 5.
 • Widener S.K. (2006), Associations between strategic resource importance and performance measure use: The impact on firm performance, „Management AccountingResearch”, No. 17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-1fe8a1c1-f4f5-44e3-8534-08a67241ab7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.