PL EN


2016 | 297 | 78-89
Article title

Evaluation of revenue forecast accuracy of voivodship self-government units

Content
Title variants
PL
Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu wojewódzkiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years’ local authorities try to go beyond one-year budgeting and capital expenditure planning for a longer-term focus. These demands are met by multi- -year financial forecast which was introduced by the new Public Finance Act as a new planning tool in local government units. The purpose of the article is to describe main factors which determine effective transformation of multiannual financial forecast to the tasks realized in a current financial year. The considerations given to this issue, based on theoretical considerations on the role of the MFF in financial planning in local self- -governments units, focus mainly on the analysis using statistical methods to evaluate revenue forecasts accuracy of voivodship self-government units in Poland.
PL
Wprowadzony ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w istotny sposób zmienia charakter planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Opracowywana prognoza w założeniu miała się stać narzędziem umożliwiającym oszacowanie podstawowych parametrów przyszłych budżetów, a tym samym stanowić podstawę długookresowej oceny potencjału finansowego jednostki. Obligatoryjny charakter sporządzania wieloletniej prognozy finansowej oraz ranga nadana przez rozwiązania ustawowe każe zwrócić szczególną uwagę na rolę, jaką podany dokument odgrywa w zakresie poprawy efektywności wykorzystania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem artykułu jest analiza dochodów jednostek samorządów wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem oceny trafności prognoz prezentowanych w ramach wieloletniej prognozy finansowej opracowanych przez poszczególne jednostki. Prowadzone w tym zakresie rozważania, bazując na teoretycznych rozważaniach dotyczących roli WPF w zakresie planowania finansowego w jednostkach samorządowych, koncentrują się w głównej mierze na analizie z zastosowaniem metod statystycznych trafności prognoz dochodów jednostek samorządu wojewódzkiego w Polsce na podstawie danych za 2013 rok.
Year
Volume
297
Pages
78-89
Physical description
Contributors
 • Wroclaw School of Banking. Institute of Finance and Accounting
 • Wroclaw School of Banking. Institute of Economy and Law
References
 • Armstrong S.J., Collopy F. (1992), Error Measures for Generalizing about Forecasting Methods: Empirical Comparisons, “International Journal of Forecasting”, Vol. 8, Iss. 1, June, pp. 69-80.
 • Hyndman R.J., Koehler A.B. (2005), Another Look at Measures of Forecast Accuracy, “International Journal of Forecasting”, 22(4), pp. 679-688.
 • Koehler A.B. (2001), The Asymmetry of the sAPE Measure and other Comments on the M3-competition, “International Journal of Forecasting”, 17, pp. 570-574.
 • Kotlińska J. (2010), Wieloletnia prognoza finansowa – jak rozumieć przepisy ustawowe, aby je prawidłowo stosować, „Finanse Komunalne”, 10, s. 4.
 • Makridakis S., Hibon M. (1995), Evaluating Accuracy (or Error) Measures, INSEAD Working Paper Series 95/18/TM, Fontainebleau, France: INSEAD.
 • Makridakis S., Hibon M. (2000), The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications, “International Journal of Forecasting”, 16, pp. 451-476.
 • Szczubiał M. (2010), Wieloletnia prognoza finansowa – tworzenie instrumentu zarządzania finansami samorządu z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, „Finanse Komunalne”, 10, s. 24.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
 • Załuska U. (2000), Błędy prognoz ex post − wskazówki aplikacyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 838, pp. 113-120.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-202b03f3-a455-4ad9-bf9a-c35110d90dd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.