PL EN


2016 | 303 | 9-23
Article title

The dilemmas of the power of market economy

Content
Title variants
PL
Dylematy sił gospodarki rynkowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Zdaniem autorów społeczeństwo zmierza do nowego etapu rozwoju świata – globalizacja ma tendencję do deglobalizacji w nowym kontekście jakościowym i historycznym. Badanie koncentruje się na dylematach władzy społeczeństwa rynkowego. Badanie ma na celu znalezienie tendencji we współczesnym świecie i odkrycie głównych elementów społeczeństwa, którymi są siły ekonomiczne, polityczne oraz gwałtowne. Główne założenia metodologiczne badań to diagnostyczno-terapeutyczne podejście do świata i rozwoju oraz technik modelowania logiki matematycznej poprzez opis oraz scenariusze.
PL
The paper focused on the dilemmas of the power of market society. In the article, the authors focused on finding context of trends in the contemporary world and exploring the main elements of society. The main elements of society are economic, political and violent forces. The authors reach a decision that people are heading to a new stage of the development of the world, i.e. globalization tends to deglobalization, however, in a new qualitative and historical context etc. The main methodological principle of authors’ research activities is the diagnostic – therapeutical approach to the world and its development; and using the methods and techniques of mathematical-logic modeling, thought description and scenarios.
Year
Volume
303
Pages
9-23
Physical description
Contributors
 • Vysoká škola podnikání a práva Praha. Katedra podnikání a managementu
 • Vysoká škola podnikání a práva Praha. Katedra podnikání a managementu
References
 • Bieniok H. i in. (1999), Kompleksowa metoda diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akadmii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 110.
 • Davos (2016), Průmyslová revoluce 4.0, uprchlíci a Čína, http://www.dotyk.cz/byz-04- 2016/13_davos-2016-prumyslova-revoluce-40-uprchlici-a-cina/cit. (dostęp: 5.06.2016).
 • Fajkoš A. (1978), Matematicko-logické modelování v hornictví, SNTL, Praha, s. 195.
 • Hisrich R.D., Peters M.P. (1996), Založení a řízení nového podniku, Victoria Publishing, Praha, s. 502.
 • Kašík J. i in. (1996a), Metody a techniky diagnostikování podniku, AJAK, Ostrava, s. 198.
 • Kašík J. i in. (1996b), Metody a techniky diagnostikování podniku, EF VŠB-TU, Ostrava, s. 58.
 • Kašík J., Michalko M. i in. (1998), Podniková diagnostika, Tandem, Ostrava, s. 343.
 • Mikoláš Z., Ludvík L. (1993), Podnikatel a jeho svět. Průvodce podnikatelskou diagnostikou, VÚROM, Ostrava, s. 51.
 • Mikoláš Z. (2005), Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku, GRADA, Praha, s. 198.
 • Mikoláš Z. i in. (2011), Konkurenční potenciál průmyslového podniku, Wydawnictwo C.H. Beck, Praha, s. 338.
 • Schüz M., Nový I., Kučera D. (2015), Dlouhodobá podniková odpovědnost a etika v manažerském vzdělávání, VŠE Economica, Praha, s. 192.
 • Veverka M. (2014), Evoluce svým vlastním tvůrcem. Od velkého třesku ke globální civilizaci, Prostor, Praha.
 • Zamarský V., Nikolskaja M. (2015), Od společenské k planetární zodpovědnosti v globalizované společnosti, VŠPP, Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-21412574-db5a-4c15-917b-d05b490e4cbf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.