PL EN


2017 | 340 | 57-78
Article title

Analiza porównawcza rozwoju zrównoważonego podregionów województw polski wschodniej w latach 2013 i 2015 metodą wzorca Hellwiga

Content
Title variants
EN
Comparative analysis of sustainable development in subregions of eastern poland in years 2013 and 2015 using Hellwig method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest analiza poziomu rozwoju zrównoważonego podregionów pięciu województw Polski Wschodniej w latach 2013 i 2015 oraz wskazanie czynników kluczowych determinujących pozycję podregionów w rankingach. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem metody Hellwiga. W pracy dokonano porównania rankingu podregionów z roku 2013 z nowym rankingiem opracowanym dla roku 2015. Dla sporządzenia tychże rankingów zostały wykorzystane wskaźniki zrównoważonego rozwoju opracowane przez Urząd Statystyczny w Katowicach w roku 2011. Następnie przedstawiono zmiany, jakie zaszły w rankingu podregionów w uwzględnionym okresie oraz przeanalizowano przyczyny tychże zmian.
EN
The aim of the paper is to analyse the level of sustainable development in the subregions of the five voivodships of Eastern Poland in years 2013 and 2015 and indicate crucial determinants influencing the position of subregions in rankings. Analysis was conducted using the Hellwig method. In the paper, authors compared the ranking of subregions from 2013 with the new ranking for 2015. For preparing these rankings indicators of the sustainable development drawn up by Statistical Office in Katowice in 2011 were used. Next point was to describe changes which occurred in the ranking of subregions in the analysed period, as well as shown reasons of changes.
Year
Volume
340
Pages
57-78
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
References
 • Filipowicz-Chomko M., Sokołowska D. (2015), Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podlaskiego z zastosowaniem metod TOPSIS oraz Hellwiga, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 4, s. 168-184.
 • GUS (2011), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, US Katowice, Katowice.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i struktury wykwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny”, nr 4, s. 307-326.
 • Iwacewicz-Orłowska A., Sokołowska D. (2016), Ocena realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w podregionach województw Polski Wschodniej z wykorzystaniem metody wzorca rozwoju Hellwiga „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 1, s. 182-197.
 • Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012, Rozwój regionalny i lokalny (2012), Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa.
 • Kubiczek A. (2014), Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 2(38), s. 40-56.
 • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie, nr 162, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Piontek B. (2010), Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego (ujęcie syntetyczne), „Problemy Ekorozwoju”, vol. 5, nr 2, s. 117-124.
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wersja dokumentu po zmianach zaakceptowanych uchwałą nr 94/2011 Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2011, MRR, Warszawa.
 • Roszkowska E., Karwowska R. (2014), Wielowymiarowa analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010, „Economics and Management”, nr 1, s. 9-36.
 • Roszkowska E., Misiewicz E.I., Karwowska R. (2014), Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju województw Polski w 2010 roku, „Ekonomia i Środowisko”, nr 2(49), s. 168-190.
 • Sustainable Development in the European Union, 2013 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy (2013), Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 • Trzaskalik T. (2014), Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria: „Organizacja i Zarządzanie”, z. 74, nr 1921, Katowice, s. 239-263.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-21b3ba69-57ee-4b2b-a769-a92fa342c3db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.