PL EN


2016 | 281 | 155-167
Article title

Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce. Studium porównawcze przedsiębiorstw KET oraz ICT

Content
Title variants
EN
Development of technological entrepreneurship in Poland. comparative study of KET and ICT enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój przedsiębiorczości technologicznej w Polsce wymaga inwestowania i efektywnego wspierania przedsiębiorstw, których działania koncentrują się w obszarze wysokich technologii (HT) oraz kluczowych technologii wspomagających (KET). Klasyfikacja podmiotów do jednej z tych grup jest poważnym wyzwaniem, które wymaga dopracowania zarówno definicji, jak i narzędzi wspomagających. Celem jest osiągnięcie takiej precyzji identyfikacji i typologizacji przedsiębiorstw, które zagwarantują właściwe ukierunkowanie celowych środków pomocy oraz stałe monitorowanie postępów ich rozwoju. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy przeprowadzonej dla trzech grup przedsiębiorstw – producentów oprogramowania w branży informatycznej (ICT), producentów wyrobów wysokiej techniki (HT) oraz twórców kluczowych technologii wspomagających (KET). Na tej podstawie wskazano cechy charakteryzujące przedsiębiorstwa o wysokim potencjale rozwoju oraz przygotowano rekomendacje dotyczące istotnych wyróżników tego potencjału, które stanowią elementy oceny innych podmiotów, starających się o pomoc i dofinansowanie swojej działalności.
EN
The development of technological entrepreneurship in Poland requires investment and effective support of companies whose activities are concentrated in the area of high technology (HT) and key enabling technologies (KETs). The classification of entities into one of these groups is a major challenge that should be developed in both areas of definition and supporting tools. The aim is to achieve such precision in identification and typology of companies that ensure proper targeting of support activities and constant monitoring of the development progress. This paper presents the results of analysis performed for the three groups of companies – manufacturers of Information Technology (ICT), HT and KETs. On the basis of specified characteristics of companies with high growth potential it has been prepared recommendations for main criteria of this potential, which are elements of the evaluation of other entities are seeking help and financial support of its functioning.
Year
Volume
281
Pages
155-167
Physical description
Contributors
 • Politechnika Warszawska. Wydział Zarządzania
 • Politechnika Warszawska. Wydział Transportu
References
 • Flaszewska S., Lachiewicz S. (2013), Przedsiębiorczość technologiczna we współczesnej gospodarce [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun, A. Walecka (red.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju, Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • Kordel P. (2014), Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 356, s. 19-28.
 • Ławecki M. (2014), Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, nr 73, s. 373-383.
 • Matusiak K.B. (red.) (2011), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Mendonça S. (2009), Brave Old World: Accounting for 'High-Tech' Knowledge in 'Low-Tech' Industries, "Research Policy", Vol. 38(3), s. 470-482.
 • Motyka A. (2015), Zakres i korzyści rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 16, s. 83-96.
 • Rostek K., Skala A. (2014), In Search of High-Tech Entrepreneurship: An Algorithm for Differentiation of Business Entities Operating within the High-Tech Sector as Illustrated by the Example of Warsaw [w:] J. Świątek, L. Borzemski, A. Grzech, Z. Wilimowska (eds.), Information Systems Architecture and Technology. The Use of IT Technologies to Support Organizational Management in Risky Environment, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Rostek K., Skala A. (2015), The Characteristics of Exporters among High-Technology Manufacturers Based in Warsaw, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, Vol. 14(4), s. 127-138.
 • Rostek K., Skala A. (2016), KET jako perspektywa rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 45-53.
 • Skala A. (2014), Nowa metoda identyfikacji przedsiębiorstw wysokiej technologii na przykładzie Warszawy, "Modern Management Review", vol. XIX, nr 21(2), s. 109-127.
 • Stawasz E. (2007), Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 453, s. 265-276.
 • Wściubiak Ł. (2011), Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 193, s. 63-77.
 • Wściubiak Ł. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie zawirowań makroekonomicznych. Przykład małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce, "Przedsiębiorczość - Edukacja", nr 11, s. 218-231.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-21fef7d4-8cb0-4c4e-a429-5e0793f240db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.