PL EN


2014 | 31 | 185-208
Article title

Gotycka empora kolegiaty kórnickiej

Authors
Content
Title variants
EN
Gothic tribune in the collegiate church at Kórnik
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The parish church at Kórnik was founded by Mikołaj Górka – the chancellor of the Poznan Cathedral Chapter, the owner of Kórnik castle, and the founder of the town of Kórnik. The church is an architectural copy of the Holy Virgin Mary in Summo – the collegiate church located by Poznan cathedral, erected in the style of master Brunsberg of Szczecin. It was consecrated in 1437, and it must have been largely finished by that time. It was only a couple of years ago that it was established that it had a tribune above its sacristy, and that together with the latter it had the exterior form of a tower. On the basis of architectural analysis, the author of the article reconstructs the shape of the tribune in detail and proves that it was completed in its entirety and used. He also formulates a thesis that the interior of the tribune combined the functions of a chapel and ceremonial area. The unusual shape of the great arcade, opening the interior of the tribune towards the church chancel, is an indication of a reference to the chapel tribunes in the towers surrounding the chancel of the Poznan cathedral.
Keywords
Year
Issue
31
Pages
185-208
Physical description
Contributors
 • INSTYTUT HISTORII SZTUKI UAM
References
 • Adamski Jakub, Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski, Kraków 2010.
 • Bandmann Günter, Über Pastophorien und verwandte Nebenräumeimmittelalterlichen Kirchenbau, [w:] Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kauffmann, Berlin 1956.
 • Dembiński Paweł, Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich, Poznań 2012. Dembiński Paweł, Prokuratorzy poznańskiej kapituły katedralnej w latach 1428–1500, „Roczniki Historyczne” 2003, t. LXIX.
 • Dolczewski Zygmunt, Urbanistyka Bnina i Kórnika, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2005, z. 25.
 • Górczak Zbyszko, Rozwój majątków możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku. Studium z dziejów wielkiej własności ziemskiej, Poznań 2007.
 • Jurek Tomasz, Początki miasta Kórnika, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2009, z. 29. Kąsinowska Róża, Zamek w Kórniku, Kórnik 1998.
 • Kowalski Jacek, Gotyk wielkopolski, Poznań 2010.
 • Kowalski Jacek, Kolegiata kórnicka, Kórnik 2007.
 • Kowalski Jacek, Neogotycka przebudowa kolegiaty kórnickiej, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2005, z. 27.
 • Kóčka-Krenz Hanna, Kaplica wczesnośredniowiecznej rezydencji książęcej w Poznaniu, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2011, 7-A 2011, z. 23.
 • Łukaszewicz Józef, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, t. I, Poznań 1858.
 • Matuszek ks. Mieczysław, Pamiątka 500-lecia kościoła i parafii w Kórniku, Poznań 1937.
 • Miedziak Witold, Układy emporowe w gotyckiej architekturze Poznania i okolic, praca magisterska w zbiorach Biblioteki IHS UAM, Poznań 2014.
 • Nowacki ks. Józef, Kolegiata NMP w Poznaniu, „Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej” 1951, nr 11/12.
 • Nowacki ks. Józef, Kościół katedralny w Poznaniu, [w:] Dzieje Archidiecezji poznańskiej, t. I, Poznań 1959.
 • Przymusiński Ludwik, Architektura kościoła Mariackiego w Poznaniu, Poznań 1955, praca magisterska w zbiorach Biblioteki IHS UAM.
 • Skibiński Szczęsny, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996.
 • Smulikowska Ewa, Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wrocław 1989.
 • Soćko Adam, Układy emporowe w architekturze państwa krzyżackiego, Warszawa 2005.
 • Tomaszewski Andrzej, Romańskie kościoły z emporami zachodnimi, Wrocław 1974.
 • Węcławowicz Tomasz, Krakowski kościół katedralny w wiekach średnich, Kraków 2005.
 • Zaske Nikolaus, Henryk Brunsberg – jego twórczość i znaczenie, [w:] Sztuka pobrzeża Bałtyku, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-220e8be4-c1d2-4611-9564-94362c404cb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.