PL EN


2016 | 281 | 142-154
Article title

Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych

Authors
Content
Title variants
EN
Identification of the barriers of mobile technology application from the perspective of individual users
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest identyfikacja barier na podstawie wyników badań własnych autora w zakresie wykorzystania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych. Zaprezentowano krótką charakterystykę rynku technologii mobilnych oraz operatorów, z usług których badani najczęściej korzystają. Zasadniczą część opracowania poświęcono barierom występującym w procesie zastosowania tychże technologii. Uzyskane wyniki zostały podsumowane i omówione.
EN
The main goal of this paper is to identify the barriers of mobile technology application from the perspective of individual users on the basis of author’s own research. The study shows a short characterization of the mobile technology market, and operators of the services of which examined most often are using. An essential part of this article was devoted to barriers applying these technologies is coming across which. The gained results were summarized and discussed.
Year
Volume
281
Pages
142-154
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania
References
 • Chmielarz W. (2015a), Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", nr 73, PSZW, Bydgoszcz, s. 26-38.
 • Chmielarz W. (2015b), Porównanie wykorzystania sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi w Polsce z punktu widzenia klienta indywidualnego [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Parys T. (2005), Bariery wdrożeniowe systemu zintegrowanego klasy ERP i ich postrzeganie przez użytkowników [w:] M. Rószkiewicz, E. Wędrowska (red.), Informacja w społeczeństwie XXI wieku, SGH, Warszawa.
 • Parys T. (2012), Bariery wdrożeniowe systemu informatycznego klasy ERP i metody ich przezwyciężania [w:] J. Kisielnicki, M. Pańkowska, H. Sroka (red.), Zintegrowane systemy informatyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parys T. (2015a), Bariery wdrożeniowe związane z wykorzystaniem cloud computing oraz ich przejawy w ocenie użytkowników, "Problemy Zarządzania", vol. 13, nr 2(52), t. 1, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa, s. 217-227.
 • Parys T. (2015b), Cloud computing - korzyści i bariery wdrożenia oraz ich przejawy w ocenie użytkowników [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Raport DIGITAL 2016 (2016) - w wersji elektronicznej wraz z polskim komentarzem, https://mobirank.pl/2016/01/27/mobile-digital-w-polsce-na-swiecie-2016 (dostęp: 3.2016).
 • Raport Mobile On Line w Polsce 2015 (2015a), http://www.ican.pl/files/book_raport_ mobile_2015.pdf (dostęp: 3.2016).
 • Raport POLSKA.JEST.MOBI 2015 (2015b), http://www.tnsglobal.pl/coslychac/files/ 2015/05/POLSKA_JEST_MOBI_2015.pdf (dostęp: 2.2016).
 • [www 1] http://gsmonline.pl/artykuly/penetracja-telefonii-komorkowej-w-polsce-i-kw-2015 (dostęp: 2.2016).
 • [www 2] http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-i-kw-2015 -6550830.html (dostęp: 2.2016).
 • [www 3] http://www.chip.pl/news/wydarzenia/statystyka/2015/01/juz-90-proc.-polakowkorzysta- z-telefonow-komorkowych (dostęp: 3.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-22276db1-9128-4487-98a7-662d79cc7e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.