PL EN


2012 | 5 | 41-54
Article title

Stosowanie polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do Specjalnych Regionów Administracyjnych ChRL

Authors
Content
Title variants
EN
The use of Polish-Chinese agreement on the avoidance of double taxation to the Special Administrative Region of the PRC
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba rozstrzygnięcia, czy do Hong-Kongu oraz Makau możliwe jest stosowanie polsko-chińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Tłem do tego są rozważania na temat zasad unikania podwójnego opodatkowania bazujących na modelowych rozwiązaniach wypracowanych przez OECD. Autor analizuje zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy RP a ChRL, podkreślając szczególnie konieczność wspólnego interpretowania przepisów umowy przez Strony. Posługuje się w tym względzie polskim orzecznictwem podatkowym. Wyraża pogląd aprobujący stanowisko kwestionujące możliwość korzystania ze swobód podatkowych specjalnych regionów administracyjnych Chin. Jednocześnie postuluje podpisanie z badanymi obszarami odrębnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
EN
This article is an attempt to decide whether in the case of Hong Kong and Macao it is possible to apply the Polish-Chinese agreement on avoidance of double taxation. The background to this is a reflection on the principles of avoidance of double taxation solutions, based on the models developed by the OECD. The author analyzes the material and personal scope of the agreement on avoidance of double taxation between the Republic of Poland and the PRC, highlighting in particular the need for a common interpretation of the agreement’s regulations by the Parties. In this respect, he takes into consideration Polish tax jurisdiction. The author approves of the areas questioning the freedom to use special tax administrative regions of China. Simultaneously, the author calls for the signing, in the case of the studied areas, a separate agreement on the avoidance of double taxation.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-22344a73-fd10-4978-9c96-6b776ccdbe33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.