PL EN


2017 | 340 | 127-144
Article title

Model dojrzałości dla podejścia Scrum

Content
Title variants
EN
Maturity model for Scrum
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został dokonany przegląd znanych w literaturze modeli dojrzałości oraz zaproponowano model dla podejścia Scrum. Model ten pozwoli każdej organizacji ocenić jakościowo i ilościowo stopień dojrzałości wdrożenia podejścia Scrum w poszczególnych projektach i w organizacji. Jest on oparty na ankiecie, którą wypełniają osoby zaangażowane w różnych rolach w realizację projektów informatycznych wykorzystujących podejście Scrum.
EN
In the paper, a survey of maturity models known in the literature is conducted. A new model for the Scrum approach is proposed. The model will allow each organisation to evaluate quantitatively and qualitatively the degree of maturity of the Scrum implementation in individual projects and in the whole organisation. The model is based on a questionnaire filled in by persons playing different roles in IT projects using the Scrum approach.
Year
Volume
340
Pages
127-144
Physical description
Contributors
 • Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania
author
 • Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania
References
 • Brajer-Marczak R. (2012), Efektywność organizacji z perspektywy modelu dojrzałości procesowej [w:] P. Antonowicz (red.), „Zarządzanie i Finanse”, rok 10, nr 1, cz. 3, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 513-523.
 • Chrapko M. (2013), O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice.
 • Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E. (2016), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fincher A., Levin G. (1997), Project Management Maturity Model, Paper presented at 28th Annual Seminars & Symposium: “Project Management: The Next Century”, Chicago, IL, Newtown Square, PA, Project Management Institute.
 • Juchniewicz M. (2016), Osiąganie doskonałości w realizacji projektów przy wykorzystaniu modeli dojrzałości projektowej [w:] M. Trocki, E. Bukłaha (red.), Zarządzanie projektami – wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 35-57.
 • Kania K. (2013), Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Kerzner H. (2001), Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, John Wiley & Sons, New York i n.
 • Kneafsey S. (2016), The Benefits of Scrum & Agile, http://www.thescrummaster.co.uk/scrum/benefits-scrum-agile/ (dostęp: 29.04.2017).
 • Kohlegger M., Maier R., Thalmann S. (2009), Understanding Maturity Models. Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of IKNOW ’09 and I-SEMANTICS ’09, Graz, Austria.
 • Kucińska-Landwójtowicz A., Kołosowski M (2012), Determinanty dojrzałości procesowej organizacji, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p059.pdf. (dostęp: 20.04.2017).
 • Ozierańska A., Kuchta D., Skomra A., Rola P. (2016), The Critical Factors of Scrum Implementation in IT Project – The Case Study, “Journal of Economics and Management”, Vol. 25(3), s. 79-96.
 • Patel C., Ramachandran M. (2009), Agile Maturity Model (AMM): A Software Process Improvement framework for Agile Software Development Practices, https://www.researchgate.net/profile/Muthu_Ramachandran/publication/45227382_Agile_Maturity_Model_AMM_A_Software_Process_Improvement_framework_for_Agile_Software_Development_Practices/links/09e4150c08b33558c1000000.pdf (dostęp: 29.04.2017).
 • PMI (2013a), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Management Training & Development Center, Warszawa.
 • PMI (2013b), Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®) – Third Edition, Project Management Institute.
 • Rubin K.S. (2013), Scrum: Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce agile. Helion, Gliwice.
 • Schwaber K. (2004), Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press, Redmond, WA.
 • Schwaber K., Sutherland J. (2013), Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, http://www.scrumguides.org (dostęp: 29.04.2017).
 • Scrum Guide (2016), http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-PL.pdf (dostęp : 29.04.2017).
 • Sidky A. (2007), A Structured Approach to Adopting Agile Practices: The Agile Adoption Framework, https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/27889/asidky_Dissertation.pdf (dostęp: 20.04.2017).
 • Software Engineering Institute (2006), CMMI–DEV: CMMI for Development, V1.2 model, CMU/SEI-2006-TR-008, http://www.sei.cmu.edu/cmmi/general (dostęp: 29.04.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-22513594-0207-4616-ba36-ba39ee6948b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.