PL EN


2019 | 2 | 49-61
Article title

Interpretator, pielgrzym czy kapłan prawdy? O roli i dyspozycjach osób zajmujących się poznaniem naukowym - próba ukazania sensów i znaczeń

Authors
Content
Title variants
EN
INTERPRETATOR, PILGRIM OR THE PRIEST OF TRUTH? ABOUT THE ROLE AND DISPOSAL OF PEOPLE DEALING WITH SCIENTIFIC COGNITION – AN ATTEMPT TO SHOW THE MEANINGS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została podjęta refleksja nad rozumieniem oraz wielowymiarowością działalności człowieka, jaką jest poznanie naukowe. Została również podjęta próba ukazania uwarunkowań rozwoju naukowego człowieka oraz charakterystyki życia naukowego i pracy naukowej, co jest szczególnie ważne w obecnej zmiennej i pełnej wyzwań rzeczywistości. W podjętych rozważaniach miejsce swoje znalazła również problematyka związana z kobiecym uczestnictwem w nauce oraz uwarunkowaniami rozwoju naukowego uczonych kobiet.
EN
The article reflects on the understanding and multidimensionality of human activity which is scientific cognition. An attempt was also made to show the determinants of human scientific development and the characteristics of scientific life and scientific work, which is especially important in the current changing and challenging reality. The undertaken considerations also found a place related to women's participation in science and the conditions for the scientific development of scholarly women.
Year
Volume
2
Pages
49-61
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-22901e6d-9e88-4827-a61f-8776f3ca0b48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.