PL EN


2018 | 376 | 36-47
Article title

Fenomen kultury – kultura fenomenem

Content
Title variants
EN
The phenomenon of culture – the culture as phenomenon
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zwrócono uwagę, że mimo upływu setek lat (kryterium czasowe), mimo dominacji religii lub ideologii (kryterium aksjologiczne), ogromnego skoku cywilizacyjnego, będącego następstwem przede wszystkim kolejnych rewolucji technologicznych (kryterium technologiczno-ekonomiczne), ponadto mimo występowania rządów absolutnych, totalitarnych dyktatur (kryterium politologiczne), rozlicznych kataklizmów wywołanych przez człowieka (kryterium militarne) – wartości wynikające z kultury cały czas pozostają najważniejszą „mapą drogową”, zbiorem wytycznych postępowania nie tylko dla poszczególnych jednostek, ale i całych narodów.
EN
The article stipulates that the values inherited in culture remain the most important framework not just for the individuals but also for entire nations. This is true in spite of the challenging factors, such as: the passage of time (time factor), the religious or ideological domination (axiological factor), the enormous civilizational breakthrough, which is the effect of subsequent technological revolutions (technologicaleconomical factor), the absolutist rules or totalitarian regimes (political factor), manmade disasters (military factor).
Year
Volume
376
Pages
36-47
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
References
  • Deszczyński P. (2009a), Konceptualizacja pojęcia globalizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 23, s. 9-48.
  • Deszczyński P. (2009b), Przestrzeń i czas jako determinanty polityki gospodarczej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1, s. 89-103.
  • Deszczyński P. (2011), Międzynarodowe organizacje pozarządowe [w:] E. Łaźniewska, P. Deszczyński, Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, PWN, Warszawa, s. 50-67.
  • Deszczyński P. (2012), Międzynarodowe stosunki polityczne, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań.
  • Deszczyński P. (2016), Konceptualizacja pojęcia public relations [w:] P. Deszczyński (red.), Public relations, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, s. 12-13.
  • Deszczyński P., Gołata K. (2000), Demokratyczne systemy polityczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
  • Deszczyński P., Gołata K. (2003), Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
  • Herder J.G. (1962), Myśli o filozofii dziejów, t. I, PWN, Warszawa.
  • Mickiewicz A. (b.r.), Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Wersja pierwotna – Paryż 1832, Wersja elektroniczna – e-book.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2292afcd-149a-4bf5-85d4-e7189c9ff8c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.