PL EN


Journal
2012 | 10 | 2(19) | 88-104
Article title

Kulturotwórcza rola kina w małych miastach Kielecczyzny do 1939 roku

Authors
Title variants
EN
THE CULTURE-FORMING ROLE OF THE CINEMA IN SMALL TOWNS OF THE KIELCE REGION UNTIL THE OUTBREAK OF THE SECOND WORLD WAR
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article focuses on the influence of the cinema on inhabitants of small towns in the Kielce Region until the outbreak of the Second World War. It is important to remember that film awareness among the audience in big cities and provincial places was totally different. In Polish pre-war metropolitan centres the cinema was one of many opportunities of participation in cultural life, beside theatres, concerts, revues and circus. In small towns the cinema was considered to be the most important form of provincial cultural life. Films were the main source of information and education that broadened people’s horizons. Watching films from exotic countries such as China which were called ‘scenic’, the provincial public had a chance of broadening their knowledge about the world. The participation in common screenings gave viewers an opportunity to express the same emotions like joy, fear, sadness and others. Films became a favourite form of entertainment of common audience. This article concentrates on several issues: the history of cinemas in small towns of the Kielce Region, legal and economic aspects of establishing a cinema enterprise, repertoire of small towns’ cinemas of the Kielce Region and a profile of the provincial cinema audience. The text is based on archival documents and press sources.
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
References
 • J. Zieliński, Staropolskie Zagłębie Przemysłowe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965
 • M. Markowski, Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim, 1918–1939, Warszawa 1980
 • S. Walczak, Staszowska Lutnia, [w:] „Almanach Staszowski 1982”, Rzeszów 1982
 • D. Kubalski, Życie społeczno-kulturalne w Staszowie w latach 1918–1939, Staszów 1996
 • S. Janicki, W starym polskim kinie, Warszawa 1985
 • M. Wikiera, Końskie. Od osady do miasta, [w:] Końskie. Zarys dziejów, Końskie 1998
 • W powiatach. Kinematograf w Jędrzejowie, „Kurier Kielecki” 1913, nr 215
 • Wł. Jewsiewicki, Przemysł filmowy w Polsce w okresie międzywojennym (1919–1939), Łódź 1951
 • E. Gębicka, Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film, kinematografia, red. E. Zajiček, Warszawa 1994
 • J. R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa 2001
 • U. Biel, Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona, Katowice 2002
 • M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1915, Poznań 1993
 • S.K., Z gimnazjum w Opatowie, „Nowa Kronika Dorzecza Kamiennej” 1929, nr 8
 • J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej
 • Z. Gruda, Miasteczko nad Nidą, [w:] Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. A. Wyrozum- ski, Kraków 1979
 • M. Żal, Historia I Staszowskiego Batalionu 2 Pułku Piechoty, [w:] Almanach Staszowski 1987, Warszawa 1988
 • R. Renz, Życie codzienne Żydów w Szydłowcu w latach 1918–1939, [w:] Żydzi szydłowiec- cy, Szydłowiec 1997
 • J. Pazdur, Dzieje Kielc 1864–1939, Wrocław 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-229c6380-cb9c-4fe5-a496-0e979bcc1142
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.