PL EN


2016 | 262 | 96-106
Article title

Zależności między marketingiem i finansami w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Interrelationships between company’s marketing and finance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnych publikacjach z zakresu marketingu spotykamy się z ogólnymi stwierdzeniami o istniejących zależnościach między strategią marketingową a innymi strategiami funkcjonalnymi. W szczególności odnosi się to do relacji między strategią marketingową a strategią finansowania. Zarówno w literaturze marketingu, jak i literaturze finansów problemy te są jednak omawiane najczęściej w całkowitej odrębności. Rzadko natomiast spotkać można publikacje zawierające wyniki badań odnoszące się do relacji między w/w strategiami. W praktyce działania przedsiębiorstw nie jest jednak możliwe przygotowanie strategii marketingowej bez wskazania wielkości środków finansowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych, źródeł tych środków i narzędzi umożliwiających korzystanie z różnych źródeł finansowania. Zależności między w/w strategiami pojawiają się w trakcie przygotowania działań marketingowych, ich realizacji i oceny ich efektów. Przy konstruowaniu strategii marketingowej i ocenie jej efektów należy także wskazać na zależności między marketingiem a rachunkowością zarządczą.
EN
Both in the marketing and financing related literature, the topic of interconnections between these two areas is rather rare, as they tend to be discussed independently. In practice, however, it is not possible to prepare a marketing strategy without any indication of the source and size of the financial resources needed to achieve marketing objectives. The company’s profit and profitability are determined by the appropriate preparation and execution of the company’s marketing strategy. The range and intensity of the company’s marketing activities, in turn, depend on the level of the company’s profitability and profit. In consequence all the marketing decisions in the company have a financial aspect since they involve certain costs and bring about financial effects in the form of the company’s revenue. The aim of this paper is to determine the substance of this relationship and to highlight the connection between marketing and management accounting, particularly from the perspective of the publications concerning the latter. This paper has been inspired by research in domestic and foreign literature on marketing and management accounting, as well as on controlling.
Year
Volume
262
Pages
96-106
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
References
 • Adamska A., Dąbrowski T. (2007), Marketing i finanse w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dębski W. (1998), Prognozowanie sprzedaży, CIM, Warszawa.
 • Dittman P. (2008), Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Godziszewski J. (1999), Controlling-system koordynacji przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji”, nr 8-9/1990.
 • Grzegorczyk W. (2009), Finansowe aspekty marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kabalski P., Sobańska I. (2014), Partner biznesowy − nowa rola specjalisty rachunkowości zarządczej, „Przegląd Organizacji”, nr 7.
 • Kaczmarczyk S. (1999), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
 • Karasiewicz G. (2014), Wydatki marketingowe polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Karasiewicz G., Skorek M., Wilczak A. (2006), Efektywność działań marketingowych a marketingowa marża brutto [w:] Ekspansja czy regres marketingu, PWE, Warszawa.
 • Karcz K., Kędzior Z. (1997), Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa.
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza. planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S- ka, Warszawa.
 • Kozielski R. (red.) 2006, Wskaźniki marketingowe, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Lenskold D. (2004), Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Niestrój R. (2002), Finansowe aspekty planowania marketingowego, [w:] L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Nowak E. (2011), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Nowak E. (2000), Rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 5.
 • Sławińska M. (2014), Marketing jako koncepcja zarządzania − trendy rozwoju, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Wrzosek W. (red.) (2005), Efektywność marketingu, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2399db59-1f4b-45a3-97ee-da2501b1a625
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.