PL EN


2016 | 291 | 116-126
Article title

Analiza zmian przynależności do sfery ubóstwa z wykorzystaniem wielopoziomowych modeli o czasie dyskretnym

Content
Title variants
EN
Status poverty analysis using multilevel discrete-time models
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja determinant zmian przynależności do sfery ubóstwa w Polsce w latach 2000-2013. Osiągnięcie celu jest możliwe dzięki zastosowaniu wielopoziomowych logitowych modeli o czasie dyskretnym. Modele logitowe wejść i wyjść do sfery ubóstwa są estymowane w dwóch wariantach: pierwszy wariant uwzględnia liczbę lat spędzonych poza sferą ubóstwa (w sferze ubóstwa), natomiast drugi wariant uwzględnia dodatkowo wybrane charakterystyki gospodarstwa domowego i jego głowy (np. miejsce zamieszkania, wiek i płeć głowy gospodarstwa domowego).
EN
The main objective of this paper is to identify determinants of poverty status changes in Poland in years 2000-2013. To achieve this aim, multilevel discrete-time event history logit models are used. Logit models of entering (exiting) poverty are estimated in two versions – the first variant includes the number of years spent out of (in) poverty, while the second scenario includes also selected socio-economic characteristics of the household and the head of household (e.g. place of residence, sex and age of household’s head).
Year
Volume
291
Pages
116-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Browne W.J., Draper D. (2006), A Comparison of Bayesian and Likelihood-based Methods for Fitting Multilevel Models, "Bayesian Analysis", Vol. 1, No. 3, s. 473-514.
 • Callens M., Croux C. (2009), Poverty Dynamics in Europe. A Multilevel Discrete-Time Recurrent Hazard Analysis, "International Sociology", Vol. 24, No. 3, s. 368-396.
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.
 • Iceland J. (1997), Urban Labor Markets and Individual Transitions out of Poverty, "Demography", Vol. 34, No. 3, s. 429-441.
 • Jenkins S.P. (2004), Survival Analysis, Unpublished manuscript, Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Colchester, UK, http://www.iser.essex. ac.uk/teaching/degree/stephenj/ec968/pdfs/ec968lnotesv6.pdf (dostęp: 02.04.2014).
 • McKernan S.-M., Ratcliffe C. (2005), Events that Trigger Poverty Entries and Exits, "Social Science Quarterly", Vol. 86, No. 5, s. 1146-1169.
 • Mills M. (2011), Introducing Survival and Event History Analysis, SAGE Publications, Los Angeles-London-New Dehli-Singapore-Washington DC.
 • Rada Monitoringu Społecznego (2014), Diagnoza społeczna 2000-2013: zintegrowana baza danych, http://www.diagnoza.com (dostęp: 15.01.2014).
 • Steele F. (2008), Multilevel Models for Longitudinal Data, "Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)", Vol. 181, Iss. 1, s. 5-19.
 • Steele F. (2011), Multilevel Discrete-Time Event History Models with Applications to the Analysis of Recurrent Employment Transitions, "Australian & New Zealand Journal of Statistics", Vol. 53, No. 1, s. 1-26.
 • Stevens A.H. (1999), Climbing out of Poverty, Falling Back in: Measuring the Persistence of Poverty over Multiple Spells, "Journal of Human Resources", Vol. 34, No. 3, s. 557-588.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-239c0596-6b6c-4db4-9a32-c6cd30d23752
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.