PL EN


2016 | 271 | 28-42
Article title

Strategiczne myślenie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
Strategic thinking among Polish internationalized firms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie ram koncepcyjnych strategicznego myślenia w procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz weryfikacja stanu strategicznego myślenia wśród badanych polskich przedsiębiorstw. Artykuł, oprócz przeglądu literatury, prezentuje wyniki badań na warstwowo-losowej próbie 355 przedsiębiorstw umiędzynarodowionych z Polski. Ankietyzacja została przeprowadzona przy wykorzystaniu techniki CATI. Wyniki badań potwierdzają, że wielkość przedsiębiorstw wpływa na fakt posiadania przez nie strategii umiędzynarodowienia. Strategiczne myślenie w procesie umiędzynarodowienia przekłada się natomiast na podstawowe charakterystyki opisujące proces internacjonalizacji. Wyniki badań potwierdzają trzy główne zależności: tempo internacjonalizacji, zakres internacjonalizacji, indeks internacjonalizacji.
EN
This article aims at discussing the conceptual framework of strategic thinking in the process of internationalization of firms as well as verifying the state-of-the-art of strategic thinking among the surveyed Polish firms. The article, in addition to the literature review, presents the results of research on the stratified random sample of 355 Polish internationalized firms. The survey was conducted using CATI technique. The results confirm that the size of the firm affects the fact of having the internationalization strategy. Strategic thinking in the process of internationalization is reflected in the basic characteristics describing the process of internationalization of the firms. The results confirm the three main relationships: internationalization speed, internationalization scope, internationalization index.
Year
Volume
271
Pages
28-42
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Handlu Zagranicznego
References
 • Bell J., Crick D., Young S. (2004), Small Firm Internationalization and Business Strategy: An Exploratory Study of "Knowledge-intensive" and "Traditional" Manufacturing Firms in the UK, "International Small Business Journal", Vol. 22, No. 1, s. 23-56.
 • Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 • Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, SPG, Gdańsk.
 • Daszkiewicz N. (2008), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji (rozdz. 6) [w:] N. Daszkiewicz (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa.
 • Eden L., Dai L., Li D. (2010), International Business, International Management, and International Strategy. What's in a Name? "International Studies of Management and Organisation", Winter 2010-2011, Vol. 40, No. 5.
 • Fernández Z., Nieto M.J. (2005), Internationalization Strategy of Small and Medium- Sized Family Businesses: Some Influential Factors, "Family Business Review", Vol. 18, No. 1.
 • Gorynia M. (red.), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 • Hagen B., Zucchella A., Cerchiello P., De Giovanni N. (2012), International Strategy and Performance - Clustering Strategic Types of SMEs, "International Business Review", Vol. 21, No. 3, s. 369-382.
 • Hollensen S. (2007), Global Marketing: A Decision-Oriented Approach, 4th Edition, Pearson Education, Harlow.
 • Jarosiński M. (2013), Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Julien P.A., Joyal A., Deschaies L., Ramangalahym Ch. (1997), A Typology of Strategic Behavior Among Small and Medium-sized Exporting Businesses. A Case Study, "International Small Business Journal", Vol. 15, No. 2.
 • Kalantaridis Ch. (2004), Internationalization, Strategic Behavior and Small Firm, "Journal of Small Business Management", Vol. 42, No. 3.
 • Pett T.L., Francis J.D., Wolff J.A. (2004), Examining SME's Internationalization Motives as an Extension of Competitive Strategy, "Journal of Business and Entrepreneurship", Vol. 16, No. 1.
 • Tubielewicz A. (2004), Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa.
 • Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, PWN, Warszawa.
 • Wach K. (2014), International Strategies of Businesses: Some Evidence from Internationalised Polish Firms (chapter 3) [w:] A.S. Gubik & K. Wach (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, University of Miskolc, Miskolc.
 • Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Wolff J.A., Pett T.L. (2000), Internationalization of Small Firms: An Examination of Export Competitive Patterns, Firm Size and Export Performance, "Journal of Small Business Management", Vol. 38, No. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-245674bc-1b0d-4e86-b0fa-7525f7863a08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.