PL EN


2015 | 248 | 134-149
Article title

Ryzyko pożaru w budynkach mieszkalnych w Polsce w latach 2000-2010

Authors
Content
Title variants
EN
Victims of fires and local threats that took place in residential buildings in Poland in 2000-2010
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono skutki osobowe pożarów mieszkań w Polsce w latach 2000-2010. Każdego roku traci w nich życie ok. 500 osób. Większość to ofiary pożarów mieszkań, z czego 60-70% tych przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania. W artykule zaprezentowano przyczyny tak dużych strat osobowych oraz zaproponowano rozwiązanie, które znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
EN
The article presents the personal effects of fire in the years 2000-2010. Each year lose their lives in fires about 500 people. Most victims of fires, falls on the flats, of which 60-70% of these cases the victim is in contact with the fumes and toxic combustion products. The article presents the reasons for such high casualties, and proposes a solution that will significantly contribute to improving the safety of residents.
Year
Volume
248
Pages
134-149
Physical description
Contributors
author
References
 • Bruhlinsky N.N., Sokolov S.V., Wagner P., Hall J.R. (2008), Światowa statystyka ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Raport nr 13. Ocena ryzyka powstania pożaru, Fundacja Edukacji i Technika Ratownictwa.
 • Flis J., Jakubczak R. (2006), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, wyzwania i strategie, BELLONA, Warszawa.
 • Janik P. (2013), Diagnoza pożarowa, „Przegląd Pożarniczy” 11/2013.
 • Kołodziński E. (2004), Zagrożenia Bezpieczeństwa i organizacja przeciwdziałania ich skutkom, XII Konferencja naukowa Automatyzacja dowodzenia, Gdynia-Jurata,02-04 czerwca 2004 r.
 • Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, 2002.
 • Stańczyk R. (1996), Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, PAN, Warszawa.
 • PN-IEC 60300-3-9 Analiza ryzyka w systemach technicznych. Zarządzanie niezawodnością, przewodnik zastosowań.
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
 • Uniwersalny Słownik Języka Polskiego (2003), S. Dubisz (red.), t V, PWN, Warszawa.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, 1962.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-245a6134-5e9b-4570-94cc-0efe8b6e5620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.