PL EN


2017 | 1 | 67-77
Article title

CODZIENNOŚĆ JAKO PRZESTRZEŃ DOŚWIADCZANIA DOROSŁOŚCI I ZDOBYWANIA WIEDZY

Authors
Content
Title variants
EN
Everyday life as a space to adulthood experience and learning
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię codzienności jako przestrzeni doświadczania dorosłości. Jego celem jest zwrócenie uwagi na doniosłą rolę, jaką codzienność może stanowić w nieformalnej edukacji dorosłych. Za punkt odniesienia w niniejszych rozważaniach autorka przyjmuje filozofię codzienności Marii Szyszkowskiej, która nastawiona jest przede wszystkim na pozytywną identyfikację osób dorosłych z własnym sposobem życia. Artykuł będący teoretycznym rozwinięciem spostrzeżeń autorki, opartych na wieloletnich badaniach, przekonuje do rozpoznania codzienności jako istotnej wartości w życiu i uczynienia z niej materii samorozwoju dorosłego człowieka oraz poprawy relacji z innymi członkami społeczeństwa.
EN
The articles brings up a question about everyday life as a space to adulthood experience. Its purpose is to take note of the significant role that everyday life may play in the informal adult education. As a standpoint in present reflections, the author takes on Maria Szyszkowska’s Philosophy of Everyday Life perspective, the latter being oriented above all to positive identification of the adults activities with their own lifestyle. The article with its theoretical unfolding of author’s perceptions based on many years of research, convinces us to recognize everyday life as a vital value in life and to make everyday life a matter of self-development of an adult as well as betterment of the relation with other members of the society.
Year
Volume
1
Pages
67-77
Physical description
Contributors
  • Uniwesytet Jagielloński Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-245a74aa-b861-4d11-81e5-10b083bbf975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.