PL EN


2016 | 253 | 9-21
Article title

Odzwierciedlenie ekologicznego obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu w identyfikacji i prezentacji sprawozdawczej kategorii kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Reflection of the ecological area of the corporate social responsibility in the financial result
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rachunkowość może wspomóc informacyjnie zachodzące inicjatywy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, tworząc odpowiednie warunki do powstania konkurencyjnego środowiska w ramach polityki informacyjnej przedsiębiorstw, tworząc społeczne zapotrzebowanie na weryfikację zaufania do przedsiębiorstw i wymuszając stosowne formy ujawnień. W związku z powyższym uzasadniona wydaje się konieczność informowania o działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego, stworzenie właściwych koncepcji i regulacji w tym zakresie należy do wyzwań stojących przed rachunkowością. Obowiązująca koncepcja stanowienia wyniku finansowego oraz zakres obowiązków sprawozdawczych w zakresie kosztów i przychodów nie sprzyjają temu, aby prowadzić pomiar wyników w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
EN
Accounting should ensure such information reporting which is consistent with stakeholders’ expectations and so efficient enough to facilitate the implementation of initiatives aimed at promoting the process of sustainable development. Taking into consideration the wide-spread policy of supporting corporate social responsibility and activities associated with natural environment protection, a question should be raised regarding the extent in which accounting can assist these initiatives. The paper addresses the conceptual challenges faced by accounting, as well as pragmatic challenges which indicate the need for specific actions to be taken in order to protect the natural environment.
Year
Volume
253
Pages
9-21
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Rachunkowości
References
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Dratwińska-Kania B. (2013a), Environmental Protection by Accounting Systems – General Considerations, References: 13th SGEM Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM2013 Conference Proceedings, June 16-22, Vol. 2, s. 119-126, www.sgem.org (dostęp: 19.09.2014).
 • Dratwińska-Kania B. (2013b), Informacyjne wsparcie dla ochrony środowiska przyrodniczego i kapitału ludzkiego jako wyzwanie dla rachunkowości wspierającej trwały i zrównoważony rozwój [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, SGH, Warszawa, s. 821-832.
 • Dratwińska-Kania B. i Kania P. (2013), Corporate Social Responsibility in Poland and Abroad – a Comparative Analysis, References: 13th SGEM Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM2013 Conference Proceedings, June 16-22, Vol. 2, s. 655-662, www.sgem.org (dostęp: 19.09.2014).
 • Gierusz J. (2013), Zmiany Założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1989-2010) [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, SGH, Warszawa, s. 821-832.
 • Kwiecień M. (2013), Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, SGH, Warszawa, s. 339-352.
 • MSSF (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Sokołowska A. (2013), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Szadziewska A. (2007), Informacje ekologiczne i ich ujęcie w sprawozdawczości przedsiębiorstwa [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Szadziewska A. (2009), Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw, Finanse, Rachunkowość, Ubezpieczenia, nr 18, Zeszyty Naukowe, nr 542, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • [www 1] Corporate Social Resposibility – Meeting Changing Expectations, http://oldwww.wbcsd.org/docroot/hbdf19txhmk3kdxbqdww/csrmeeting.pdf, s. 6 (dostęp: 19.09.2014).
 • [www 2] Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense, http://www.wbcsd.org/web/publications/csr2000.pdf, s. 5 (dostęp: 19.09.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-246d6a95-e1f7-43c4-bf0a-8f5db8d96dab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.