Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 391 | 136-149

Article title

Wpływ zawodów triathlonowych na gospodarkę lokalną

Content

Title variants

EN
Influence of triathlon competition on local economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aktywność fizyczna jest coraz bardziej powszechna na całym świecie. Miłośnicy rywalizacji sportowej często wybierają zawody nie tylko w miejscu swojego zamieszkania, ale również w odległych miastach. Stają się oni wówczas turystami, a ich wyjazdy wpływają na kształtowanie ruchu turystycznego. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie aktywności turystycznej zawodników triathlonu biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Polski. Badania skupiają się na czterech największych wydarzeniach tej dyscypliny, które odbywają się w: Bydgoszczy, Gdyni, Malborku i Suszu. Zawodnicy nie tylko uczestniczą w samym wyścigu, ale również korzystają z baz noclegowych, restauracji oraz odwiedzają atrakcje turystyczne miasta. Oznacza to, że organizacja imprez triathlonowych może się stać formą promocji miasta i sposobem na zwiększenie ruchu turystycznego. W artykule została użyta metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego formularza ankietowego.
EN
Triathlon competitions is a way of tourist promotion of the city. Physical activity is more and more common all over the world. Lovers of sports competition are increasingly choosing competitions not only in their place of residence but also in distant cities. Then they become tourists, and their trips influence the formation of tourism. The following article aims to present the tourist activity of triathlon athletes participating in sporting events organized in Poland. Research focuses on the four largest events of this discipline that take place in Bydgoszcz, Gdynia, Malbork and Susz. The competitors not only participate in the race itself, but also use accommodation facilities, restaurants and visit the city’s tourist attractions. This means that the organization of triathlon events can become a form of city promotion and a way to increase tourism. The method of diagnostic survey using the author’s survey form was used in the work.

Year

Volume

391

Pages

136-149

Physical description

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki

References

 • Alejziak W. (2000), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 • Chylińska D., Kosmala G. (2019), Czym jest turystyka? Wokół podstawowych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Katowice.
 • Cynarski W.J. (2017), Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków.
 • Kozak M.W. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między startem a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Malchrowicz-Mośko E. (2018a), Triathlon jako forma konsumpcji sportowej – motywacje do udziału, http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.28.2.05 (dostęp: 6.02.2020).
 • Malchrowicz-Mośko E. (2018b), Turystyka sportowa − ulotka statystyczna Turystyka w Polsce 2016, https://www.gov.pl/web/sport/turystyka-w-polsce-2016-2 (dostęp: 6.02.2020).
 • Mokras-Grabowska J. (2016), Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, http://turyzm.pl/artykuly/Pdf_26_1/02_Mokras.pdf (dostęp: 6.02.2020).
 • Niemczyk A. (2012), Turystyka szansą rozwoju regionów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
 • Przecławski K. (1996), Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2518e5bc-4ee5-4568-9df4-27ded05381ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.