PL EN


2015 | 236 | 9-20
Article title

Idee sprawiedliwości oraz własności w interpretacji Platona i Arystotelesa

Content
Title variants
EN
Plato’s and Aristotle’s interpretations of idea of justice and property
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia poglądy dwóch starożytnych filozofów greckich: Platona i Arystotelesa, na kwestie sprawiedliwości oraz własności. Opisuje ich ogólne przekonania dotyczące sprawiedliwości, a także ich praktyczne zastosowania – odnoszące się do równości, szans dla kobiet oraz problemu niewolnictwa. Prezentuje również ich poglądy na temat własności prywatnej i kolektywnej, w tym arystotelesowską krytykę wymierzoną przeciwko wspólnotowej wizji Platona. Autor stara się ponadto odpowiedzieć na pytanie o aktualność przesłania Platona i Arystotelesa dla współczesności.
EN
This article presents the views of two ancient Greek philosophers: Plato and Aristotle on issues of justice and property. It describes their general ideas of justice and their practical applications (equal opportunities for women and slavery). It also presents their views on private property including Aristotle's critique of Plato's communitarian conceptions.
Keywords
Year
Volume
236
Pages
9-20
Physical description
Contributors
References
 • Arystoteles (1956), Etyka Nikomachejska, PWN, Kraków.
 • Arystoteles (2006), Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hobbes T. (2005), Lewiatan, Aletheia, Warszawa.
 • Jaeger W. (2006), Paideia, Aletheia, Warszawa.
 • Marks K. (1948), Manifest komunistyczny, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa.
 • Nozick R. (2010), Anarchia, państwo i utopia, Aletheia, Warszawa.
 • Platon (1999a), Państwo [w:] Platon, Państwo, Prawa, Antyk, Kęty.
 • Platon (1999b), Prawa [w:] Platon, Państwo, Prawa, Antyk, Kęty.
 • Rawls J. (1994), Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Reale G. (1996), Historia filozofii starożytnej, t. 1, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Sandel M. (2013), Sprawiedliwość jak postępować słusznie, Kurhaus, Warszawa.
 • Voegelin E. (2011), Arystoteles, Teologia polityczna, Warszawa.
 • [www 1] www.iep.utm.edu/republic/#SH1e (dostęp: 11.05.2015).
 • [www 2] www.oxfam.org/en/research/working-few (dostęp: 18.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2526ee9f-8a8f-48c3-908f-07fc22bfb0f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.