PL EN


2010 | 4(42) | 83-104
Article title

Ocena rzeczywistych efektow projektow wspolfinansowanych z funduszy unijnych na przykladzie projektu przebudowy skrzyzowan

Content
Title variants
EN
Impact evaluation of EU -co-financed projects – a case study of crossroads reconstruction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma celu przedstawienie możliwości adaptacji założeń metodologii impact evaluation (ewaluacji wpływu) do oceny interwencji publicznych w infrastrukturę transportu drogowego. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawione zostały główne założenia stosowania metody ewaluacji wpływu pozwalającej na oszacowanie rzeczywistych efektów – efektów netto danej interwencji – wraz ze wskazaniem przykładów badań ewaluacyjnych wykorzystujących tę metodę. Druga część artykułu zawiera prezentację wyników badań empirycznych mających na celu sprawdzenie możliwości zastosowania metodologii, na której opiera się ewaluacja wpływu, na przykładzie konkretnego projektu dotyczącego inwestycji w infrastrukturę drogową. Artykuł kończy krytyczna analiza metody, a więc ocena wiarygodności i użyteczności mierzenia efektów netto w odniesieniu do projektów inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej.
EN
The article presents possibilities of adapting the impact evaluation methodology to the evaluation of public intervention in road infrastructure. In the first part of the article the authors present the principles of the impact evaluation methodology, which serves to evaluate real effects of an intervention, as well as examples of evaluation projects prepared with the use of this method. The authors present their own empiric study, which was the first application of the methodology in the road infrastructure sector. The article concludes with a critical analysis of the method, especially concerning its reliability and potential usefulness in road infrastructure.
Contributors
  • Szkola Glowna Hanldowa, Kolegium Zarzadzania i Finansow, Katedra Transportu, Madalinskiego 6/8, 02-513 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-252d568e-57be-48e9-925c-8483de006d2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.