Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 4(457) | 14-19

Article title

Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE AVAILABILITY OF THE COMMUNITY-BASED SERVICES FOR OLDER PEOPLE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmiany związane postępującym procesem starzenia się oraz przeobrażeniami społecznymi, zachodzące w społeczeństwie polskim, wymagają odpowiedniej organizacji systemu usług, z których osoby starsze mogłyby korzystać w swoim środowisku zamieszkania. W oparciu o przeprowadzony w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w gospodarstwach domowych” przegląd literatury przedstawiono dostępność do tego rodzaju usług oferowanych seniorom w ramach systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dokonano analizy SWOT istniejącego formalnego systemu wsparcia oraz jego funkcjonowania.
EN
Changes related to the ongoing process of aging and the social transformations taking place in Polish society, require proper organization of the system of services for older people living in the community. As a part of the project “Improving Access to Community-Based Services for Older People Living at Home” the review of the literature on the community-based services for older people was conducted. In this article the accessibility and availability of the community-based services for older people which are offered within the frame of health and social care system were presented; additionally the SWOT-analysis of the functioning of the system was conducted.

Year

Volume

39

Issue

Pages

14-19

Physical description

Contributors

  • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
  • Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-25530076-54ba-43df-bc1e-a749cf219814
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.