Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 149-161

Article title

Wewnętrzne czynniki determinujące zachowania rynkowe mikroprzedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Internal factors determining microenterprises’ market behaviors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu podjęto się rozpoznania podstawowych wewnętrznych czynników, które determinują reakcje mikroprzedsiębiorstw na sygnały rynkowe. Ponadto celem podjętych prac była konstrukcja katalogu silnych i słabych stron mikroprzedsiębiorstw rozpatrywanych z perspektywy ich reakcji na impulsy dochodzące z rynku. Mając na względzie oszacowanie znaczenia wytypowanych czynników oraz zapewnienie wysokiego poziomu obiektywizmu i trafności wnioskowania w podjętym postępowaniu badawczym wykorzystano metodę delficką.
EN
The present study is aimed to identify the characteristic features of microenterprises that determine their reactions to the market signals. Moreover, this study aims to create a catalogue of strengths and weaknesses of micro enterprises taking into consideration their response to market changes. The investigation was based on secondary data.

Year

Volume

326

Pages

149-161

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii Politycznej

References

 • Abel-Koch J., red. (2015), SME Investment and Innovation. France, Germany, Italy and Spain, Bpifrance (BPI), Maisons-Alfort Cedex, France.
 • Bielawska A. (2015), Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 116, s. 245-253.
 • Chęciński S. (2015), Źródła finansowania inwestycji w polskich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 74(855), t. 1, s. 397-408.
 • Glancey K. (1998), Determinants of Growth and Profitability in Small Entrepreneurial Firms, “International of Entrepreneurial Behaviour & Research”, Vol. 4, Iss. 1, s. 18-27.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Harasim J. (2010), Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 51, s. 71-80.
 • Ignaciuk E., Kątkowski T. (2006), Rozwój mikroprzedsiębiorstw jako sposób wychodzenia z ubóstwa [w:] D. Kopycińska (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin, s. 107-116.
 • Johnson D., Kells S. (1998), Small Business Data Sources in Australia, “The Australian Economic Review”, Vol. 30(2), s. 215-224.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Kidane M., Mulugeta D., Adera A., Yimam Y., Molla T. (2015), The Relationship between Microenterprises and Socioeconomic Development among Youth Group in Addis Ababa, Ethiopia, “Journal of World Economic Research”, Vol. 4, No. 3, s. 61-70.
 • Komisja Europejska (2003), Zalecenie z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ujęte w ustawie z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Załącznik 1, art. 2.
 • Kowalewska A., red. (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
 • Mandl I. (2008), Overview of Family Business Relevant Issues Contract No. 30-CE-0164021/00-1 Final Report, Austrian Institute for SME Research, Vienna.
 • Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Orłowski W., Pasternak R., Flaht K., Szubert D. (2010), Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, PARP, Warszawa.
 • Reijonen H., Komppula R. (2007), Perception of Success and Its Effect on Small Firm Performance, “Journal of Small Business and Enterprise Development”, Vol. 14, Iss. 4, s. 689-701.
 • Skowronek-Mielczarek A., red. (2015), Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, SGH, Warszawa.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2011), Słabe i mocne strony mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, PKPP Lewiatan, Warszawa.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P., red. (2015), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Wilimowska Z., Urbańska K. (2009), Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku, Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Nysa.
 • Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Wymenga P., Spanikova V., Derbyshire J., Barker A. (2011), Are EU SMEs Recovering from the Crisis? Annual Report on EU SMEs 2010/2011, Rotterdam-Cambridge.
 • Żołnierski A. (2005), Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-25646b63-ba18-4301-803d-0fae1d5fa979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.