Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 4(457) | 23-29

Article title

Zróżnicowanie klasowe współczesnego społeczeństwa polskiego w świetle współczesnych badań

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE CLASS STRATIFICATION IN MODERN POLISH SOCIETY IN THE LIGHT OF CURRENT VESTIGATIONS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu wiedzy na temat struktury klasowej współczesnego społeczeństwa polskiego. Ocena ogranicza się do prac publikowanych w ostatnich kilku latach w zakresie socjologii, w których przedstawia się model tej struktury. Na ten temat systematycznie wypowiada się ostatnio dwóch badaczy, Henryk Domański i Jacek Tittenbrun. Ich publikacje stały się zatem przedmiotem zainteresowania w tym artykule. Na podstawie przeprowadzonych badań uzasadniam tezę, że w polskiej socjologii nie opracowano dotąd zgodnie z badaniami empirycznymi modelu, który mógłby stanowić teoretyczną podstawę do opisywania, objaśniania ani prognozowania zjawisk z zakresu struktury klasowej współczesnego społeczeństwa polskiego i jej dynamiki. W rezultacie społeczeństwo polskie nie dysponuje wystarczającą samowiedzą w zakresie procesów społecznych, które dokonały się w trakcie transformacji ustrojowej, i ciągle się dokonują wraz z procesami rozwojowymi. W artykule uzasadniam twierdzenie o konieczności podjęcia nowych badań w tym zakresie.
EN
The aim of this article is evaluation of current state of knowledge on the class structure in modern Polish society. Evaluation presented in it is limited to papers published in recent years in the field of sociology. Recently in Poland on the class structure regularly speaks only two investigators: Henryk Domański i Jacek Tittenbrun. In this article I am trying to justify the thesis that in current Polish sociology is not developed a model which could form the basis for describing, explaining or predicting phenomena occurring in the class structure of contemporary Polish society. As a result, the Polish people haven’t sufficient self-knowledge in the social processes which have taken place during the systemic transition and are contemporary continuing. In this article, I point out to the need to undertake new research in this area.

Year

Volume

39

Issue

Pages

23-29

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2597065c-e710-4b52-a550-9c54b78e600f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.