PL EN


2011 | 1(75) | 54-63
Article title

Umowa deweloperska w prawie polskim

Content
Title variants
EN
Developer’s agreement in the Polish legal system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present article treats of the origin of the developer’s agreement form within the Polish legal transactions as well as the source of it’s occurence and the characteristics of the most common types of contracts present in practice within the field of developer’s investments. In the article the crux of the matter in view of the legal character is presented. Authoress focused her attention on the analysis of the developer’s agreements concerning the process of building, legal seperation and sale of the housing apartments in multiple dwelling, however the universal character of the discussed issues allows to acknowledge them with reference to the sales contracts of different subject matter. For the purposes of the preparation of this study, the authoress has used to a great degree the method of the analysis of the available documents, such as: normative acts and jurisprudence in the field of selected issues.
PL
Niniejszy artykuł traktuje o genezie wykształcenia się umowy deweloperskiej w polskim obrocie prawnym, źródłach jej powstania, a także rodzajów umów występujących w powszechnej praktyce działalności deweloperskiej najczęściej. W artykule przedstawiono istotę urnowy deweloperskiej w kontekście jej charakteru prawnego. Autorka skoncentrowała się na analizie umów deweloperskich dotyczących-budowy, wyodrębniania i sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jednakże uniwersalny charakter omawianych postanowień umownych pozwala na ich uwzględnienie w treści umów, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości o innym przeznaczeniu czy charakterze. Do opracowania materiału zawartego w pracy, autorka po-służyła się w znacznej mierze metodą analizy dostępnych dokumentów, takich jak: akty normatywne czy orzecznictwo w zakresie wybranych zagadnień. Niezwykle istotną rolę odegrały także źródła stanowiące tzw. literaturę fachową tego tematu, najczęściej pod postacią pod ręczników, jak również źródła internetowe. Ponadto, autorka korzystała z własnych spostrzeżeń oraz doświadczenia pozyskanego w toku działalności zawodowej dotyczącej w dużej mierze obszaru zagadnień niniejszego opracowania.
Year
Issue
Pages
54-63
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • INTER-BUD DEVELOPER Sp. z o.o., Dział Prawny, ul.Szuwarowa 7/48, 30-384 Kraków, Poland.
References
 • Bielecki M., Umowa deweloperska - istota, forma, niedozwolone postanowienia, Nieruchomości 2005 Nr 11.
 • Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005.
 • Czachórski W., Zobowiązania, Warszawa 1983.
 • Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, "Studia Cywilistyczne" 1971, t. XVIII.
 • Ignaczewski J., Umowy nienazwane, Warszawa 2004.
 • Koch A., Napierała J., Umowy w obrocie gospodarczym, Kraków 2006, rozdz. I i II.
 • Kruczalak K., Prawo handlowe - zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Kunicki P., Umowa deweloperska, Warszawa 2007.
 • Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353 k.c. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
 • Okolski J., Wajda D., Umowa deweloperska, [w:] Prawo handlowe, (red.) J. Okolskiego, Warszawa 2008.
 • Pszczółka Sz., Skrodzka M. J., Skrodzki K., Zaremba M., Umowy w obrocie gospodarczym. Testy. Kazusy. Tablice, C.H. Beck, 2008.
 • Radwański Z., Prawo zobowiązań, Warszawa 1986.
 • Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977.
 • Rajski J., Kocot W. J., Zaradkiewicz K., Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007.
 • Rajski J., Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Warszawa 1994.
 • Safajn M., Ogólna charakterystyka umowy sprzedaży [w:] (red.) J. Okolski, Prawo handlowe, Warszawa 1999.
 • Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych. Art. 353 k.c., Kraków 2005.
 • Weiss I., Jurga R., Charakter prawny umowy deweloperskiej, PUG 1998, Nr 11.
 • Żuławska C., Wokół zasady wolności umów (art. 353 k.c. i wykładnia zwyczaju), Acta Universitatis Wratislavensis nr 1690, Prawo CCXXXVIII, Wrocław 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-25df514f-d33a-43d1-9b49-3d6eb7245450
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.