PL EN


2017 | 333 | 125-138
Article title

XBRL jako narzędzie raportowania finansowego – główne nurty badań empirycznych

Content
Title variants
EN
XBRL for financial reporting – fields of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Standard XBRL, a w szczególności możliwości, jakie niesie ze sobą elektroniczna wymiana danych finansowych, oraz potencjalne korzyści i koszty związane z zastosowaniem standardu na potrzeby przekazywania informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami były – od momentu pojawienia się koncepcji XBRL oraz pierwszych jego zastosowań – przedmiotem teoretycznych rozważań oraz empirycznych weryfikacji. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych obszarów badań empirycznych związanych z zastosowaniem XBRL na potrzeby raportowania oraz wniosków z nich płynących. Dokonano systematycznego przeglądu literatury, przeprowadzono selekcję publikacji oraz przeanalizowano treść podporządkowaną celowi badania.
EN
The XBRL standard, and in particular the opportunities offered by electronic exchange of financial data, and the potential benefits and costs associated with applying the standard for the transmission of information between stakeholders, have been the subject of theoretical considerations and empirical studies since the appearance of the XBRL concept and its first applications. The purpose of this article is to identify the most important areas of empirical research related to the use of XBRL for reporting and the results and conclusions flowing from the research.
Year
Volume
333
Pages
125-138
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Instytut Rachunkowości
References
 • Ahmadpour A., Bodaghi A. (2010), The Effects of XBRL on Financial Transparency, „International Journal of Information Science and Management”, January/June, s. 65-76.
 • Arnold V., Bedard J.C., Phillips J.R., Sutton S.G. (2012), The Impact of Tagging Qualitative Financial Information on Investor Decision Making: Implications for XBRL, „International Journal of Accounting Information Systems”, 13(2), s. 2-20.
 • Blankespoor E., Miller B.P., White H.D. (2014), Initial Evidence on the Market Impact of the XBRL Mandate, „Review of Accounting Studies”, 19, s. 1468-1503.
 • Boritz J.E., No W.G. (2003), Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Language) [w:] S.J. Roohani (ed.), Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers.
 • Chen S., Harris L., Li W., Wu D. (2015), How Does XBRL Affect the Cost of Equity Capital? Evidence from an Emerging Market, „Journal of International Accounting Research American Accounting Association”, Vol. 14, No. 2, s. 123-145.
 • Cong Y., Hao J., Zou L. (2014), The Impact of XBRL Reporting on Market Efficiency, „Journal of Information Systems”, Vol. 28, No. 2, s. 181-207.
 • Debreceny R.S., Farewell S.M., Piechocki M., Felden C., Graning A., d’Eri A. (2011), Flex or Break? Extensions in XBRL Disclosures to the SEC, „Accounting Horizons”, 25(4), s. 631-657.
 • Du H., Vasarhelyi M.A., Zheng X. (2013), XBRL Mandate: Thousands of Filing Errors and So What? „Journal of Information Systems”, Vol. 27, No. 1, s. 61-78.
 • Enofe A., Amaria P. (2011), Extensible Business Reporting Language XBRL: A New Dimension in Financial Reporting, „International Journal of Business, Accounting, and Finance”, Vol. 5, No. 1, s. 78-90.
 • Geiger M.A., North D.S., Selby D.D. (2014), Releasing Information in XBRL: Does It Improve Information Asymmetry for Early U. S. Adopters? „Academy of Accounting and Financial Studies Journal”, Vol. 18, No. 4, s. 66-83.
 • Gonzálbez J.M., Rodríguez M.M. (2012), XBRL and Integrated Reporting: The Spanish Accounting Association Taxonomy Approach, „The International Journal of Digital Accounting Research”, 12(1), s. 59-91.
 • Henderson D., Sheetz S.D., Trinkle B.S. (2011), Understanding the Intention to Adopt XBRL: An Environmental Perspective, „Journal of Emerging Technologies in Accounting”, Vol. 8, s. 7-30.
 • Hodge F.D., Kennedy J.J., Maines L.A. (2004), Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting? „The Accounting Review”, Vol. 79, No. 3, s. 687-703.
 • Janvrin D.J., Pinsker R.E., Mascha M.F. (2013), XBRL-Enabled, Spreadsheet, or PDF? Factors Influencing Exclusive User Choice of Reporting Technology, „Journal of Information Systems”, Vol. 27, No. 2, s. 35-49.
 • Kim J.W., Lim J.H., No W.G. (2012), The Effect of First Wave Mandatory XBRL Reporting Across the Financial Information Environment, „Journal of Information Systems American Accounting Association”, Vol. 26, No. 1, s. 127-153.
 • Klimczak K. (2014), Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 91, s. 175-192.
 • Klimczak K. (2017), Wpływ XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 4(88), s. 293-301.
 • Li O.Z., Lin Y., Ni Ch. (2012), Does XBRL Adoption Reduce the Cost of Equity Capital?, http://www.researchgate.net/publication/256031257_Does_XBRL_Adoption_Reduce_the_Cost_of_Equity_Capital (data dostępu: styczeń 2017).
 • Li S., Nwaeze E.T. (2015), The Association between Extensions in XBRL Disclosures and Financial Information Environment, „Journal of Information Systems”, Vol. 29, No. 3, s. 73-99.
 • Liu C., O’Farrell G. (2013), The Role of Accounting Values in the Relation between XBRL and Forecast Accuracy, „International Journal of Accounting & Information Management”, 21(4), s. 297-313.
 • Liu C., Wang T., Yao L.J. (2014), XBRL’s Impact on Analyst Forecast Behavior: An Empirical Study, „Journal of Accounting and Public Policy”, 33(1), s. 69-82.
 • Liu C., Yao L.J, Sia C.L., Wei K.K. (2014), The Impact of Early XBRL Adoption on Analyst’ Forecast Accuracy: Empirical Evidence from China, „Electronic Markets”, 24(1), s. 47-55.
 • Liu Ch., Luo X., Wang F.L. (2017), An Empirical Investigation on the Impact of XBRL Adoption on Information Asymmetry: Evidence from Europe, „Decision Support Systems”, 93, s. 42-50.
 • Ly K. (2012), Extensible Business Reporting Language for Financial Reporting and Financial Analysts’ Activity: Early Evidence, „Academy of Accounting and Financial Studies Journal”, Vol. 16, No. 2, s. 25-44.
 • Markelevich A., Shaw L., Weihs H. (2015), The Israeli XBRL Adoption Experience, „Accounting Perspectives”, Vol. 14, No. 2, s. 117-133.
 • Perdana A., Robb A., Rohde F. (2015a), An Integrative Review and Synthesis of XBRL Research in Academic Journals, „Journal of Information Systems”, Vol. 29, No. 1, s. 115-153.
 • Perdana A., Robb A., Rohde F. (2015b), XBRL Diffusion in Social Media: Discourses and Community Learning, „Journal of Information Systems”, Vol. 29, No. 2, s. 71-106.
 • Piechocki M. (2007), XBRL – rewolucja techniczna a rachunkowość [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Pinsker R.E., Felden C. (2016), Professional Role and Normative Pressure: The Case of Voluntary XBRL Adoption in Germany, „Journal of Emerging Technologies in Accounting”, Vol. 13, No. 1, s. 95-118.
 • Rawashdeh A., Selamat M.H. (2013), Critical Success Factors Relating to the Adoption of XBRL in Saudi Arabia, „Journal of International Technology and Information Management”, Vol. 22, No. 2, s. 49-69.
 • Wang T., Seng J.L. (2014), Mandatory Adoption of XBRL and Foreign Institutional Investors’ Holdings: Evidence from China, „Journal of Information Systems”, Vol. 28, No. 2, s. 127-147.
 • Weber R. (2003), XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting [w:] Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions, PricewaterhouseCoopers.
 • Yoon H., Zo H., Ciganek A.P. (2011), Does XBRL Adoption Reduce Information Asymmetry? „Journal of Business Research”, 64, s. 157-163.
 • Zhu H., Wu H. (2011), Interoperability of XBRL Financial Statements in the U.S., „International Journal of E-Business Research”, 7(2), s. 19-33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-262bbaa2-7b04-45d9-8834-f50e320737a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.