PL EN


2016 | 273 | 33-48
Article title

Realizacja zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych w zakresie podatku dochodowego - stan obecny i oczekiwania przedsiębiorców

Content
Title variants
EN
Implementation of the international harmonization principle of tax systems - current state and expectations of entrepreneurs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Realizacja zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych jest naturalną konsekwencją respektowania zasady swobody przedsiębiorczości, czyli podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie stanu obecnego oraz oczekiwań przedsiębiorców co do realizacji zasady międzynarodowej harmonizacji systemów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu harmonizacji podatku dochodowego obciążającego przedsiębiorców. W artykule przedstawiono istotę przedmiotowej zasady, przebieg i zakres procesu harmonizacji z punktu widzenia podatków dochodowych obciążających dochody przedsiębiorstw, a także konsekwencje i oczekiwania względem tego procesu polskich przedsiębiorców w świetle prowadzonych badań ankietowych.
EN
Implementation of the international harmonization principle of tax systems is a natural consequence of respecting the principle of the entrepreneurship freedom in the European Union. The aim of the article is to present the current situation and business expectations regarding the implementation of the international harmonization principle of tax systems, with particular emphasis on the corporate income tax. The article presents the essence of this rule, the course and scope of the harmonization process in terms of the corporate income taxes and the consequences and expectations regarding this process by Polish companies.
Year
Volume
273
Pages
33-48
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Publicznych
References
 • Dolata S. (2009), Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dolata S. (2007), Problemy harmonizacji podatków i systemów podatkowych [w:] S. Dolata (red.), Gospodarka Polski po wejściu do Unii Europejskiej, Akademia Polonijna Wydawnictwo Educator, Częstochowa.
 • Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gomułowicz A., Małecki J. (2002), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Gomułowicz A. (2001), Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Kuraś Z. (2009), Harmonizacja systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, t. VI, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 • Leszczyłowska A. (2013), Wspólna europejska podstawa opodatkowania a obciążenia podatkowe przedsiębiorstw w Polsce, "Finanse", nr 1.
 • Oręziak L. (2004), Finanse Unii Europejskiej, WN PWN, Warszawa.
 • Oręziak L. (2007), Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa.
 • Selera P. (2010), Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Supera-Markowska M. (2010), Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wróbel A. (red.) (2012), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-26842322-d4fd-42bd-bcf7-99ff60e4c98f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.