PL EN


2012 | 5 | 89-108
Article title

Proces kształtowania się systemu partyjnego w Republice Białoruś w latach 1991–1994

Authors
Content
Title variants
EN
The formation of the party system in the Republic of Belarus in 1991-1994
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia proces tworzenia się pierwszych partii politycznych na Białorusi w obliczu uzyskania niepodległości w 1991 roku. Przedstawiono okoliczności powstawania poszczególnych ugrupowań oraz relacje pomiędzy nimi. Stwierdzono, że zasadniczy dyskurs polityczny toczył się pomiędzy dawną nomenklaturą partyjną oraz zorganizowanymi w postaci Białoruskiego Frontu Narodowego siłami narodowymi, a pozostałe partie odgrywały drugoplanową rolę.
EN
The article is devoted to the process of establishing first political parties in Belarus during the period of gaining independence. The main issues discussed were as follows: the historical roots of individual parties, circumstances of its establishment, relations between parties. It was argued that in the main political discourse were involved former communist ‘nomenklatura’ and Belarus’ nationalists of Belarusian Popular Front. Another parties were playing secondary role in the political life of Belarus.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-26845af0-91fc-4c24-afba-7b3e5c98bca5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.