PL EN


2019 | 1 | 145-158
Article title

Radzenie sobie ze stresem i tremą przez młodych dorosłych w sytuacji występu scenicznego

Content
Title variants
EN
Ability to cope with stress and stage fright by young adults in the situation of a stage performance on the example of research conducted among students of selected artistic majors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto problematykę radzenia sobie ze stresem i z tremą związaną z występem scenicznym. Badaniem objęto 96 studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej. W badaniu zastosowano: Skalę Samopoczucia Muzyka przed Występem i Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych. Celem badań była analiza różnic w zakresie stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem i z tremą. Dowiedziono istotnych różnic w zakresie myślenia pozytywnego (jako strategii radzenia sobie z tremą), które w wyższym stopniu charakteryzowało studentów kierunków wokalno-aktorskich. W odniesieniu do radzenia sobie ze stresem nie wykazano istotnych różnic między studentami różnych kierunków. W analizach wykorzystano również czynnik różnic międzypłciowych. W zakresie stylu radzenia sobie skoncentrowanego na emocjach kobiety uzyskały wyższy poziom analizowanej zmiennej. Badane studentki wykazywały także silniejszą tendencję do myślenia katastroficznego i bezradności. W odniesieniu do uzyskanych wyników sformułowano implikacje praktyczne.
EN
The study deals with the problem of coping with stress and stage-related stage fright. The study included 96 students of the Vocal and Acting Department and the Instrumental Department of the Music Academy. The study included: Musician’s State of Being prior to the Stage Act Scale and Coping Inventory for Stressful Situations. The aim of the study was to analyze the differences in the range of coping and stress management strategies. Significant differences in the field of positive thinking (as a strategy for coping with stage fright) were identified, which was characterized to a greater extent by students of vocal and acting directions. Regarding coping with stress, there were no significant differences between students of different faculties. Analyzes also used the gender difference factor. In the field of coping style focused on emotions, women obtained a higher level of the analyzed variable. The examined students also showed a stronger tendency to think catastrophically and helplessness. In addition to the results obtained, practical implications have been formulated.
Year
Volume
1
Pages
145-158
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-26cafaff-2609-4a6e-a1c2-b6cefa741b50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.