PL EN


2016 | 267 | 146-162
Article title

Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego – wnioski z wyników badań

Authors
Content
Title variants
EN
Cooperation of companies with civil society organizations – research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł omawia współpracę między polskimi przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. Głównym celem jest przedstawienie wyników badań własnych przeprowadzonych w 2014 r. Dzięki badaniom zanalizowano istniejący zakres i rodzaje współpracy między firmami i organizacjami pozarządowymi oraz warunki, w jakich te więzi współpracy są nawiązywane. Wyniki badań prowadzą do wniosków istotnych dla przedsiębiorstw, które zamierzają włączyć do swoich strategii współpracę z organizacjami pozarządowymi.
EN
The article discusses a cooperation between Polish companies and nongovernmental organisations. The main objective is to present results of the research carried out in 2014. Thanks to the research existing range and types of cooperation between companies and non-governmental organizations were analysed. The conditions in which these bonds of cooperation are established were also a subject of interest. The results of the study lead to important conclusions for companies that wish to introduce into their strategies cooperation with non-governmental organizations.
Year
Volume
267
Pages
146-162
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania
References
 • Boehm A. (2005), The Participation of Businesses in Community Decision Making, „Business & Society”, Vol. 44, No. 2.
 • Butterfield K.D., Reed R., Lemak D.J. (2004), An Inductive Model of Collaboration from the Stakeholder’s Perspectives, „Business & Society”, Vol. 43, No. 2.
 • Frey B.B., Lohmeier J.H., Lee S.W., Tollefson N. (2006), Measuring Collaboration among Grant Partners, „American Journal of Evaluation”, September, Vol. 27, No. 3.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2006), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Warszawa.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2008), Najważniejsze pytania – podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://civic pedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/publikacje/badania2008_pomar.pdf.
 • Heath R.G. (2007), Community Collaboration through a Dialogic Lens: Creativity, Democracy, and Diversity in Community Organizing Rethinking, „Management Communication Quarterly”, November, Vol. 21, No. 2.
 • Huxham C., Vangen S. (2000), Ambiguity, Complexity and Dynamics in the Membership of Collaboration, „Human Relations”, Vol. 53(6).
 • Karwacka M. (2013), Postrzeganie współpracy z organizacjami pozarządowymi przez przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne. Raport z badania, Toruń,
 • http://www.crnavigator.com/materialy/bazadok/339.pdf.
 • Kożuch B. (2007), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 • Lepka J., Łukasiak P. i in. (2006), Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi – formy prawne, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes, wiedza, postawy, praktyka (2003), Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowany we współpracy z Bankiem Światowym i Akademią Rozwoju Filantropii, Warszawa.
 • Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora w 2010 r. (2013), Departament Pożytku Publicznego MPiPS, Warszawa.
 • Podstawowe fakty o sektorze pozarządowym (2008), http://civicpedia.ngo.pl/x/327345 (dostęp: 18.08.2009).
 • Raisiene A.G. (2009), Conceptual Model of Collaboration among Organizations Working in Different Sectors [w:] S. Banaszak, K. Doktór, Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, WSKiZ, Poznań.
 • Reichel J. (2010), Realizacja strategii CSR w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi [w:] Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.
 • Reichel J. (2015), Doskonalenie partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu. Wstępne wyniki badań [w:] T. Borys, T. Brzozowski, S. Zaremba-Warnke (red.), Zrównoważony rozwój organizacji – aspekty społeczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 378.
 • Reichel J., Rudnicka A. (2009a), Collaboration of NGOs and Business in Poland, „Social Enterprise Journal”, Vol. 5, No. 2.
 • Reichel J., Rudnicka A. (2009b), Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Raport z badań [w:] G. Makowski, M. Koziarek (red.), Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna, organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Rodríguez C., Langley A., Béland F., Denis J.L. (2007), Governance, Power, and Mandated Collaboration in an Interorganizational Network, „Administration & Society”, April, Vol. 39, No. 2.
 • Sawicka A., Ptak A., Lepka J. (2003), Przedsiębiorca w krainie działań społecznych, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa.
 • Tennyson R. (2003), Poradnik partnerstwa, The International Business Leaders Forum and the Global Alliance for Improved Nutrition, http://www.partnerstwa.eko.org.pl/ pliki/P_poradnik_partnerstwa.pdf (dostęp: 13.08.2015).
 • Vangen V., Huxham C. (2003), Nurturing Collaborative Relations: Building Trust in Interorganizational Collaboration, „The Journal of Applied Behavioral Science”, March, Vol. 39, No. 1.
 • Warner M., Sullivan R. (2004), Putting Partnerships to Work, Greanleaf Publishing, Sheffield, UK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-279a943d-be91-40f6-860d-61edde891b78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.