Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 80-98

Article title

Private banking jako usługa inwestycyjna instytucji finansowych na globalnym rynku finansowym

Authors

Content

Title variants

EN
Private banking as the investment activity of the banks on the global financial market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Banki w ramach prowadzonej działalności mogą wykonywać czynności z zakresu działalności inwestycyjnej, co oznacza działalność banków na rynku finansowym polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa finansowego poprzez alokację kapitału z wykorzystaniem dostępnych technik, metod oraz instrumentów. Działalność banku może zostać ograniczona tylko do niektórych czynności inwestycyjnych wykonywanych na rzecz podmiotów niefinansowych, w tym klientów zamożnych. Proces świadczenia usług przez banki w segmencie zamożnych klientów jest określany jako private banking. Celem artykułu jest analiza aktualnych wyzwań oraz trendów charakteryzujących private banking na świecie, a także prezentacja możliwych kierunków rozwoju oraz zmian, w obliczu których w najbliższej przyszłości mogą stanąć zarówno osoby zamożne, jak i banki zajmujące się ich obsługą. Wśród głównych priorytetów banków w obsłudze klientów zamożnych powinny się znaleźć między innymi działania związane z dywersyfikacją oferty, edukacja i budowanie długoterminowych relacji z pokolenia na pokolenie oraz wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji, np. mediów społecznościowych.
EN
Banks as part of conducted activity can conduct activities from the scope of the investment activity. The investment activity of the bank can be limited only to some duties performed for clients, in it of wealthy clients. The process of the service delivery in the HNWI determined by banks is private banking. The main aim of the article is an analysis of apt challenges and the trends of private banking in the world, as well as presentation of possible directions of the development and changes, in the face of which in the immediate future can stand up both wealthy clients, as well as banks dealing with their service. Amongst major priorities of banks in the service wealthy clients action associated with the diversification of the services, the education of the clientele and focusing on long-term relationships (generation after generation) and interaction on social media should be number one priorities for private banking.

Year

Volume

246

Pages

80-98

Physical description

Contributors

References

 • Alhlstrom D., Bruton G. (2009), International Management: Strategy and Culture in the Emerging World, Cengage Learning, Cincinnati.
 • Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość, M. Dębniewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • Bender Y. (2012), The Evolution of Wealth Management, “The Banker”, No 1 (6).
 • Capgemini (2004), World Wealth Management 2004.
 • Capgemini (2009), World Wealth Management 2009.
 • Capgemini (2013), World Wealth Management 2013.
 • Capgemini (2014), World Wealth Management 2014.
 • Dziawgo L. (2003), Private banking – istotny element współczesnej bankowości, „Bank i Kredyt” nr 2.
 • Dziawgo L. (2005), Private banking. Istota – Koncepcja – Funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Dziawgo L. (2005), Open-product architecture. Inspirująca koncepcja oferowania produktów i usług finansowych, E-finanse, nr 1, www.e-finanse.com.
 • Gabryelczyk K. (2009), Private asset & wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hens T., Bachmann K. (2010), Psychologia rynku dla doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Hens T., Bachmann K. (2011), Behavioral Finance of Private Banking, John Wiley and Sons, New York.
 • Karwowski J. (2010), Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa.
 • McKinsey (2013), Global Private Banking Servey 2013, Capturing the New Generation of Clients.
 • Pietrzak J. (2013), Ewolucja usług private banking & wealth management. Od bankierów prywatnych do konglomeratów finansowych, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Pietrzak J. (2009), Odporność różnych modeli private banking na skutki kryzysu finansowego, „Bank i Kredyt”, nr 40.
 • Puszer B. (2013), Działalność inwestycyjna w bankach komercyjnych [w:] I. Pyka, Bankowość komercyjna, UE, Katowice.
 • Rolland G. (2011), Market Players: A Guide to the Institutions in Today’s Financial Markets, John Wiley and Sons, United Kingdom.
 • Salmen S. (2003), Electronic Relationship Marketing im Bankgeschaeft, Gabler, Wiesbaden.
 • Świerczak K. (2012), Private banking po kryzysie – nowatorska oferta czy standardowa usługa? Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 266.
 • Welon L. (1997), Private Banking: A Global Perspective, Woodhead Publishing, Cambridge.
 • Woźniewska G. (2013), Czynniki wzrostu i wyzwania private banking, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 11, No 2/1, Uniwersytet Gdański.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-27bbe49f-473a-434b-8c1d-a4cac846ea80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.