PL EN


2016 | 294 | 7-17
Article title

Europejska czarna lista jako element wspólnej polityki UE w stosunku do rajów podatkowych

Authors
Content
Title variants
EN
European blacklist as an element of common EU policy towards tax havens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza działań krajów członkowskich i Unii Europejskiej, skierowanych na neutralizację rajów podatkowych, a także przedstawienie perspektyw skuteczności nowego instrumentu, jakim jest utworzona w 2015 r. europejska lista rajów podatkowych. W pracy zostały zaprezentowane inicjatywy wspólnotowe podejmowane w celu zmniejszenia negatywnego wpływu terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Przeanalizowano zestawy kryteriów, wykorzystywane przez państwa członkowskie przy sporządzaniu krajowych czarnych list, a następnie przybliżono mechanizm tworzenia paneuropejskiej listy rajów podatkowych i konsekwencje publikacji wspólnego, ponadkrajowego wykazu. Zbadano również możliwości zastosowania spójnych procedur oraz wspólnych środków ochronnych, a także dokonano oceny perspektyw wdrożenia jednolitych działań europejskich w walce z unikaniem i uchylaniem się od opodatkowania.
EN
The aim of the article is analysing the perspectives of pan-European blacklist – the 2015 initiative, taken at the EU level in order to neutralise the tax havens’ role in international financial flows. The article studies both: sets of criteria, used by different Member States in the process of establishing national lists of non-cooperating countries; and the mechanism to create a pan-European list of tax havens. Next, the paper moves towards the consequences of the publication of the common, over-the national blacklist. It also explores the future possibilities of implementing the European procedures and collective protection measures. In the final part the article assesses the perspectives for the implementation of unified and consistent EU actions, taken in order to combat tax avoidance and evasion.
Year
Volume
294
Pages
7-17
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Finansów
References
 • Bilton B. (2016), Panama Papers: Mossack Fonseca Leak Reveals Elite’s Tax Havens, BBC Panorama, 4.04.2016, http://www.bbc.com/news/world-35918844 (dostęp: 12.04.2016).
 • EU Releases World Tax Havens Blacklist (2015), AAP Business & Financial News, 17.06.2015, http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.120n (dostęp: 12.04.2016).
 • Eurodad (2011), Exposing the Lost Billions: How Financial Transparency by Multinationals on a Country by Country Basis Can Aid Development, Eurodad, Bruksela.
 • Gravelle J.G. (2009), Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, “National Tax Journal”, Vol. LXII.
 • Komisja Europejska (1997), Code of Conduct for Business Taxation: Tax Measures Covered [w:] Conclusions of the Council of Economics and Finance Ministers (ECOFIN) of 1 December 1997 concerning taxation policy, 98/C 2/01.
 • Komisja Europejska (2012), Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowania minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (2012/771/UE), 12.12.2012, L 338/37.
 • Komisja Europejska (2014), Platform For Tax Good Governance – Discussion Paper on Criteria Applied by EU Member States to Establish Lists of Non-cooperative Jurisdictions Meeting of 19 December 2014, październik 2014, 11/2014/EN.
 • Komisja Europejska (2015), Komisja przedstawia plan działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i bardziej wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE, Komisja Europejska – Komunikat prasowy, 17.06.2015.
 • Komisja Europejska (2016), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie strategii zewnętrznej na rzecz efektywnego opodatkowania, 28.01.2016, COM(2016) 24 final.
 • Ministerstwo Finansów (2015), Ocena skutków regulacji: Projekt rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Ministerstwo Finansów, 24.03.2015, Nr 9.44.
 • Norwegian Government Commission (2009), Tax Havens and Development – Status Analyses and Measures, Norwegian Government Commission 2009:19, Government Publications, Oslo.
 • Parlament Europejski (2013), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi, 21.05.2013, 2013/2060(INI).
 • Szulc M. (2015), Unijna lista już straszy podatkowe raje, Dziennik Gazeta Prawna – Prawo, 7.07.2015, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/881635,szkodliwa-konkurencjaunijna-lista-juz-straszy-podatkowe-raje.html (dostęp: 12.04.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-27bdd314-b5b2-469e-bb28-36449c3b1092
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.