PL EN


2017 | 343 | 149-159
Article title

Makrouwarunkowania i ich wpływ na działalność innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Macro conditions and their impact on Polish small and medium-sized enterprises innovation activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) znajduje się w jednym z głównych obszarów dociekań nauk ekonomicznych. Wśród najważniejszych przyczyn tego stanu wymienia się silne powiązanie innowacyjności z konkurencyjnością gospodarki oraz dużą rolę MSP we współczesnych gospodarkach rynkowych (np. pod względem liczebności czy udziału w tworzeniu PKB). Wciąż aktualnym zagadnieniem jest także to, jak skutecznie stymulować i kreować innowacyjność przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak tworzone w Polsce warunki (w skali makro) wpływają na działalności innowacyjną MŚP. Odpowiedź na nie została udzielona z perspektywy przeprowadzonych w 2015 r. badań polskich MŚP, dotyczących ich aktywności innowacyjnej.
EN
The issue of small and medium-sized enterprises (SMEs) innovation is still an important area of the economic scientific inquiry. Among the main reasons of this situation we can find the strong connection between an innovation and a competitiveness of the economy and the dominant role of SMEs in the modern market economies. The question of how effectively stimulate and create an innovation of the enterprises is still current. The main aim of this article is an attempt to find the answer on a question, how created in Poland conditions (macro) affect on SMEs innovation activity. It was discussed from the perspective of, carried in 2015, innovation activity SMEs empirical research.
Year
Volume
343
Pages
149-159
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Balcerzak A.P. (2009), Państwo w realiach „Nowej Gospodarki”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Warszawa.
 • Marek S., Białasiewicz M., red. (2011), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (2010), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Obłój K. (2014), Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • OECD & Eurostat (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (3 edycja).
 • Romanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Tarnawa A., Zadura-Lichota P., red. (2013), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P., red. (2010), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 • Zakrzewska-Bielawska, red. (2012), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (dostęp: 23.07.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-27d22849-9583-48d5-8956-50824f45343a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.