PL EN


2016 | 272 | 31-43
Article title

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) w relacjach Polski z krajami grupy BRICS - stan obecny i perspektywy rozwoju

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign direct investment in relations between Poland and BRICS countries - current state and perspectives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba oceny znaczenia ZIB we wzajemnych relacjach między Polską a krajami grupy BRICS i perspektyw rozwoju tej współpracy. Pozyskiwanie kapitału w formie ZIB z mniej tradycyjnych dla Polski kierunków, takich jak rynki krajów BRICS, a także szukanie nowych lokalizacji dla tej formy lokat kapitałowych, powinno zdynamizować rozwój polskiej gospodarki. Analiza danych dotyczących wzajemnych powiązań kapitałowych w formie ZIB między Polską a krajami BRICS potwierdza ich niewielkie rozmiary i znaczenie dla analizowanych podmiotów. Wzrost wzajemnych powiązań kapitałowych analizowanych podmiotów wydaje się stanowić istotny element rozwoju polskiej gospodarki i poprawy jej pozycji na arenie międzynarodowej.
EN
The aim of the study is an attempt of evaluation of the importance of foreign direct investment in mutual relations between Poland and BRICS countries and prospects of this cooperation. Raising capital in the form of foreign direct investments (FDI) from less traditional directions for Poland, such as the BRICS countries, as well as searching for new locations for this form of capital investments, should boost the development of the Polish economy. The analysis of data related to mutual capital relations in the form of FDI between Poland and BRICS countries, confirms their small size and limited importance for the analyzed entities.
Year
Volume
272
Pages
31-43
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Broll U. (1990), Direktinvestitionen und multinationale Unternehmen, Frankfurt a. Main - Bern - New York - Paris.
 • Dunning J.H. (1981), International Production and the Multinational Enterprise, G. Allen and Unwin, London.
 • Karaszewski W. red., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, WUMK, Toruń.
 • Kolka M.A. (2014), BRICS, czyli kilka pytań jeszcze dziś bez odpowiedzi, http://globaleconomy.pl/newsy-tygodnia/mikrokomentarz-swiat/11210-mikrokomentarz- europa-21-07-26-072014-magdalena-a-kolka-brics-czyli-kilka-pytan-jeszczedzis- bez-odpowiedzi (dostęp: 27.07.2014).
 • Luc S. (2000), Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, SGH, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2007), Rosja - wewnętrzne i zewnętrzne aspekty funkcjonowania gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • NBP (2013), Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce w 2012 roku, Notatka, Warszawa, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/zib/zib.html (dostęp: 24.07.2014).
 • Nehrt L.C. (1970), The Political Climate for Private Foreign Investment - with Special Reference to North Africa, Praeger Publishers, New York - Boston - Washington.
 • O'Neill J. (2001), Building Better Global Economic BRICs, "Global Economics Paper", No. 66, GS Global Economic Website, Goldman Sachs, http://www.goldmansachs.com/ our-thinking/archive/archive-pdfs/build-better-brics.pdf (dostęp: 20.07.2014).
 • PAIIZ (2014), Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce - grudzień 2013, http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce# (dostęp: 25.07.2014).
 • UNCTAD (2013), World Investment Prospects Survey 2013-2015, United Nation, New York - Geneva.
 • UNCTAD (2014), Word Investment Report. Investing in the SDGs: An Action Plan, New York - Geneva.
 • VCC [Vale Columbia Center on Sustainable International Investment] - IBRKK [Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur] (2012), Polish Multinationals Go beyond Europe, Report dated June 14, 2012, Warsaw - New York.
 • Vijayakumar N., Sridharan P., Rao K.C.S. (2010), Determinants of FDI in BRICS Countries: A Panel Analysis, "International Journal of Business Science and Applied Management", Vol. 5, Iss. 3.
 • Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • [www 1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2188 rank.html (dostęp: 10.07.2014).
 • [www 2] http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, http://www.statssa.gov.za/news_ archive/Docs/FINAL_BRICS%20PUBLICATION_PRINT_23%20MARCH%20201 3_Reworked.pdf (dostęp: 10.07.2014).
 • [www 3] http://hdr.undp.org/en/data (dostęp: 10.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-28015e03-fb19-419f-a1cf-d6e776ec9b1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.