PL EN


2016 | 269 | 177-190
Article title

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wybranych krajów Next 11 a potencjał inwestycyjny tych państw

Authors
Content
Title variants
EN
Foreign direct investment inflow to selected Next 11 countries and the investment potential of these countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Grupa Next 11 (N-11) to grupa państw-liderów gospodarek wschodzących, którą tworzą Korea Południowa, Meksyk, Indonezja, Turcja, Filipiny, Egipt, Wietnam, Pakistan, Nigeria, Bangladesz oraz Iran. Grupa N-11 jest uważana za grupę, która rozpocznie następny cykl wzrostu rynków wschodzących. Do krajów będących przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu należą: Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Pakistan. Wielkość i dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tych krajów w latach 2005-2014 wykazuje duże zróżnicowanie. Kraje są zainteresowane jak największym napływem BIZ i dlatego też podejmują działania prowadzące do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych tendencji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do krajów N-11 w latach 2005-2014, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych działań prowadzących do eliminowania barier i zapewnienia sprzyjających warunków dla zagranicznych inwestorów. Sformułowano następujące wnioski: kraje N-11 stają się znaczącym miejscem napływu BIZ; globalny kryzys finansowy oddziaływał negatywnie na napływ BIZ do tych krajów.
EN
The Next 11 are a group of countries – the leaders of the emerging markets that consist of South Korea, Mexico, Indonesia, Turkey, Philippines, Egypt, Vietnam, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Iran. In the article the subject of interest are the following countries: South Korea, Mexico, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Iran. The Next 11 are considered to be the countries which will begin the next cycle of growth in emerging markets. Important factors support this argument, such as: diversified and rapidly developing economies, more and more open markets and increased interest of foreign investors. The size and dynamics of foreign direct investment to the select N-11 show a large variation of this process in the years 2005-2014. The select N-11 are interested in the greatest inflow of FDI possible and therefore undertake measures required to eliminate barriers and to provide favorable conditions for foreign investors.
Year
Volume
269
Pages
177-190
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • Bangladesh Bank (2015), Foreign Direct Investment in Bangladesh, Survey Report.
 • Barclay L.A. (2010), Creating an Institutional Environment for FDI-facilitated Development: The Case of the Jamaican Bauxite Industry, ”The European Journal of Development Research”, Vol. 22, No. 2, April, EADI, Geneva.
 • Chrzęściewska A. (2014), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Meksyku, Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 369.
 • Ghoochkanloo S. (2015), FDI, Efficient Technology Transfer Strategy In Developing Countries (Iran Case Study), International Association for Management of Technology, IAMOT 2015 Conference Proceedings.
 • Sacio-Szymańska A. (2011), Pozycja Polski w świetle wybranych metodyk oceny innowacyjności i konkurencyjności, „Problemy Eksploatacji”, nr 3.
 • Tumala M.M., Ajibola O.I., Omotosho B.S., Baruwa O.A. (2012), Survey of Foreign Assets and Liabilities in Nigeria 2011 Report, “CBN Journal of Applied Statistics”, Vol. 3, No. 2.
 • UNCTAD (2015), World Investment Report 2015, New York and Geneva.
 • U.S. Department of State (2015), Bangladesh Investment Climate Statement 2015.
 • USAID (2014), USAID Trade Project. Pakistan and Central Asian Republics: Investment Climate and Policy Regime, June.
 • Wiśniewska J. (2011), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 21, Uniwersytet Szczeciński.
 • Wojtyna A. (2011), Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego – duża odporność czy podatność? [w:] A. Wojtyna (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 • WPHI Seul (2013), Republika Korei. Przewodnik rynkowy 2012, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Seulu.
 • Zysk W. (2015), Kraje Next Eleven – wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy, „Studia i Prace WNEiZ”, nr 41, tom 3, Uniwersytet Szczeciński.
 • [www 1] http://www.investphilippines.gov.ph (dostęp: 10.10 2015).
 • [www 2] http://www.bok.org.kr (dostęp: 5.10.2015).
 • [www 3] http://www.boi.gov.pk (dostęp: 6.10.2015).
 • [www 4] http://www.state.gov.e/eb/, 2015 Investment Climate Statements (dostęp: 25.09.2015).
 • [www 5] http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/meksyk (dostęp: 1.10.2015).
 • [www 6] http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/nigeria (dostęp: 2.20.2015).
 • [www 7] http://www. heritage.org/index/ranking (dostęp: 8.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-28366fa5-06c0-41bf-99c3-846b9409efad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.