PL EN


2016 | 295 | 45-59
Article title

Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych

Content
Title variants
EN
Assessment of the usefulness of VaR models for estimating the investment risk on precious metals market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy była analiza przydatności wybranych warunkowych modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na londyńskim rynku metali szlachetnych. Zbadano przydatność wykorzystania modelu GARCH z rozkładem normalnym, t-Studenta i skośnym t-Studenta, modelu GARCH-EVT i GARCH-FHS. Szczególnie użyteczne do szacowania ryzyka inwestycji w metale szlachetne okazały się następujące modele: GARCH z rozkładem t-Studenta i GARCH-EVT niezależnie od zajmowanej pozycji na rynku metali oraz GARCH z rozkładem skośnym t-Studenta dla pozycji długiej. Modele te pozwoliły na poprawne szacowanie wartości zagrożonej na rynku metali szlachetnych w okresach największych turbulencji na tym rynku.
EN
The aim of the paper was to analyze the usefulness of selected conditional Value at Risk (VaR) models for estimating the investment risk in the London precious metals market. The usefulness of the following models: GARCH with normal distribution, Student-t distribution, skewed Student-t distribution, GARCH-EVT and GARCH-FHS was evaluated. Particularly useful for estimating the investment risk on the precious metals market proved to be the following models: GARCH with the Student-t distribution and GARCH-EVT irrespective of the position on the metals market and GARCH with skewed Student-t distribution for the long position. They enable to estimate the VaR correctly in very turbulent times on the market of precious metals.
Year
Volume
295
Pages
45-59
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Katedra Finansów i Rachunkowości
References
 • Balkema A.A., Haan L. de (1974), Residual Life Time at Great Age, „Annals of Probability”, Vol. 2, No. 5.
 • Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, „Journal of Econometrics”, Vol. 31, No. 3.
 • Cheng W.-H., Hung J.-CH. (2011), Skewness and Leptokurtosis in GARCH-type VaR Estimation of Petroleum and Metal Asset Returns, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 18.
 • Christoffersen P. (1998), Evaluating Interval Forecasts, „International Economic Review”, Vol. 39, No. 4.
 • Christoffersen P., Diebold F. (2000), How Relevant is Volatility Forecasting for Financial Risk Management? „Review of Economics and Statistics”, Vol. 82, No. 1.
 • Christoffersen P., Pelletier D. (2004), Backtesting Value-at-Risk: A Duration-Based Approach, „Journal of Financial Econometrics”, Vol. 2, No. 1.
 • Conover C.M., Jensen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M. (2009), Can precious Metals Make Your Portfolio Shine? „Journal of Investing”, Vol. 18, No. 1.
 • Cotter J. (2007), Varying the VaR for Unconditional and Conditional Environments, „Journal of International Money and Finance”, Vol. 26, No. 8.
 • Danielsson J., Vries C.G. de (2000), Value-at-Risk and Extreme Returns, „Annales d'Economie et de Statistique”, ENSAE, No. 60.
 • Danielsson J., Payne R. (2000), Dynamic Liquidity in Electronic Limit Order Markets, Mimeo, London School of Economics.
 • Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna, Kraków.
 • Dowd K. (2005), Measuring Market Risk, John Willey&Sons Ltd, West Sussex.
 • Draper P., Faff R.W., Hillier D. (2006), Do Precious Metals Shine? An Investment Perspective, „Financial Analysts Journal”, Vol. 62, No. 2.
 • Echaust K., Just M. (2013), Conditional versus Unconditional Models for VaR Measurement, http://papers.ssrn.com (dostęp: 27.12.2013).
 • Giot P., Laurent S. (2003), Market Risk in Commodity Markets: A VaR Approach, „Energy Economics”, Vol. 25.
 • Górska A., Krawiec M. (2009), Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, t. 7 (XXII).
 • Górska A., Krawiec M. (2010), Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela w warunkach odmiennej koniunktury giełdowej, „Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 28, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 612.
 • Hammoudeh S., Malik F., McAleer M. (2011), Risk Management of Precious Metals, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, Vol. 51, No. 4.
 • Hull J., White A. (1998), Incorporating Volatility Updating into the Historical Simulation Method for VaR, „Journal of Risk”, Vol. 1, No. 1.
 • Krężołek D. (2012), Non-classical Measures of Investment Risk on the Market of Precious Non-ferrous Metals Using the Methodology of Stable Distributions, „Dynamic Econometric Models”, Vol. 12.
 • Kupiec P. (1995), Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Management Models, „Journal of Derivatives” 1995, Vol. 3.
 • McNeil A.J., Frey R. (2000), Estimation of Tail-related Risk for Heteroscedastic Financial Time Series: An Extreme Value Approach, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 7, No. 3.
 • Włodarczyk A. (2011), Wykorzystanie metody VaR do oceny ryzyka inwestycji w metale szlachetne, „VISNIK L'vivs'koi Komercijnoi Akademii Ser. Ekonomicna”, Vip. 37.
 • [www 1] www.kitco.com (dostęp: 12.09.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2876ddfe-c3d9-4fba-938d-fd7a6165c2b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.