PL EN


2016 | 269 | 7-23
Article title

Perspektywy rozwoju Niemiec i ich znaczenie dla dalszego poszerzania i pogłębiania integracji europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Development prospects for Germany and its significance for further deepening and enlargement of european integration
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niemcy są zaliczane do najważniejszych i bardzo ciekawych gospodarek współczesnego świata. Głównym „motorem” niemieckiej gospodarki był i pozostanie eksport wraz z wydatkami konsumpcyjnymi. W tym zakresie bezsprzecznym atutem pozostają działania na rzecz ciągłego wzrostu innowacyjności i wdrażania coraz to nowych rozwiązań technologicznych, z czego od lat słyną niemieckie przedsiębiorstwa i oferowane przez nie produkty. Ze względu na coraz częściej poruszane na arenie międzynarodowej tematy ekologii i dbania o środowisko naturalne w przyszłości znaczenia dla zagranicznych importerów przy wyborze towaru nabierać będą kwestie prowadzenia produkcji w sposób zrównoważony i w zgodzie z przyrodą, na co, zdaniem badaczy, niemieccy przedsiębiorcy również powinni zwrócić szczególną uwagę. Z kolei jeśli chodzi o rolę, jaką Niemcy miałyby odegrać w dalszym procesie integracyjnym, to opinie na ten temat są podzielone. Panuje przekonanie, że kraj ten jest bezsprzecznym i jedynym odpowiednim kandydatem do objęcia ewentualnego formalnego przewodnictwa w Unii Europejskiej, ale równocześnie pojawiają się zarzuty pod adresem władz niemieckich dotyczące prowadzonej przez nie polityki, postrzeganej jako niekorzystna dla szeroko rozumianego dobra wspólnoty. Od państwa niemieckiego oczekuje się także jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi dotyczącej jego zamiarów względem Unii.
EN
Germany is considered one of the most important and most interesting economies in the contemporary world. Exports together with consumption have been – and still are – the main “vehicles” of German economy. Pro-innovative activities, implementation of new technologies and offering innovative products by German companies constitute a real strength. In addition to that, it becomes more and more important for German enterprises to consider environmental protection and sustainable development requirements. When it comes to the role of Germany in integration processes in Europe, opinions are quite diversified: on the one hand Germany seems to be an unquestionable candidate for formal leadership in the European Union, on the other – however – there are allegations with regard to the policy of German government. Undoubtedly Germany is expected to come with unambiguous and concrete answers regarding the future of EU integration.
Keywords
Year
Volume
269
Pages
7-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
References
 • Bartsch K. (2009), Zukunft 2020 – ein Modell für ein soziales Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bremen.
 • Berggruen N., Gardels N. (2013), The Next Europe. Toward a Federal Union, “Foreign Affairs”, Issue July/August, https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2013-06-11/next-europe (dostęp: 20.05.2015).
 • Berlemann M. (2013), Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung 2010 bis 2030, Ifo Institut – Niederlassung Dresden, Dresden.
 • Biermann F., Bräuniger M., Rossen A., Schlitte F. (2013), Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung bis 2030 in Bayern und Deutschland, Hamburgisches WeltWirtschaftInstitut, Hamburg.
 • Czachur W. (2014), Niemiecka polityka europejska – między kontynuacją a zmianą [w:] A. Hall, W. Chachur, P. Biskup (red.), Polityka europejska trzech kluczowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 • Deutsche Auslandshandelskammern, Der deutsche Außenhandel – AHK-Weltkonjunkturbericht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, DIHK, Berlin 2014.
 • Flejterski S., Jodkowska L. (2012), Perspektywy rozwoju niemieckiej gospodarki i finansów a przyszłość Unii Europejskiej [w:] W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Götze M. (2012), Kryzys i przyszłość strefy euro, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Götze M. (2014), Dominujące wątki niemieckiego dyskursu o kryzysie i przyszłości strefy euro. Źródła, rozwiązania i wyzwania – kryzys w strefie euro z perspektywy RFN [w:] J. Olszyński, A. Bielig (red.), Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko--niemieckich stosunkach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Góralczyk B. (2014), Kryzys 2008 r. a nowa rola Unii Europejskiej na scenie globalnej [w:] B. Góralczyk (red), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej – razem czy osobno?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Heymann E. (2014), Zukunft des Automobilstandorts Deutschland, Deutsche Bank Research, Frankfurt am Mein.
 • McKinsey & Company (2008), Deutschland 20|20. Zukunftsperspektiven für die deutsche Wirtschaft, MKC Inc., Frankfurt.
 • Pisani-Ferry J. (2012), The Euro Crisis And the New Impossible Trinity, “Bruegel Policy Contrubution”, Issue 2012/01.
 • Przyspieszenie w Niemczech, „Rzeczpospolita”, nr 11 (10344), 15.01.2016 r., s. B5.
 • Soros G. (2012), Tragedia Unii Europejskiej, „Przegląd Polityczny”, nr 115-116.
 • Spath D. (2013), Produktionsarbeit der Zukunft – Industrie 4.0, Fraunhofer Verlag, Berlin.
 • Sporek T. (2014), Uwagi na temat gospodarki niemieckiej [w:] T. Sporek, S. Talar (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, „Studia Ekonomiczne”, nr 184.
 • [www 1] Germany – Economic Forecast Summary (November 2014), http://www.oecd. org/economy/germany-economic-forecast-summary.htm (dostęp: 16.05.2015).
 • [www 2] The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ rankorder/2001rank.html#gm (dostęp: 16.05.2015).
 • [www 3] Germany: Gross Domestic Product (GDP) In Current Prices From 2010 To 2020, http://www.statista.com/statistics/375206/gross-domestic-product-gdp-in-germany/ (dostęp: 16.05.2015).
 • [www 4] France: Gross Domestic Product (GDP) In Current Prices From 2010 To 2020, http://www.statista.com/statistics/263575/gross-domestic-product-gdp-in-france/ (dostęp: 16.05.2015).
 • [www 5] Gross Domestic Product (GDP) In Current Prices of the United Kingdom (UK) From 2010 To 2020, http://www.statista.com/statistics/263590/gross-domesticproduct-gdp-of-the-united-kingdom/ (dostęp: 16.05.2015).
 • [www 6] Economic Outlook No. 96, http://stats.oecd.org/index.aspx?dataSetCode=EO (dostęp: 18.05.2015).
 • [www 7] Oficjalna strona internetowa Ifo Institut, http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/CESifo-Group/ifo.html (dostęp: 18.05.2015).
 • [www 8] Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Reformy gospodarcze w UE – unia bankowa, http://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/zagraniczna_polityka_ekonomiczna/reformy_gospodarcze_w_ue_unia_bankowa;jsessionid=E44A8E198E24A2AAA59244D75040DEA.cms2 (dostęp: 19.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-296960d2-433d-4d8d-bfe6-73690cc3eb55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.