PL EN


2013 | 2(12) | 65-74
Article title

Znaczenie RPO w procesie kreowania markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim

Authors
Content
Title variants
EN
The importance of Regional Operational Programmes in the process of creating branded tourism products in the West Pomeranian Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stale zwiększająca się liczba osób uczestniczących w wyjazdach turystycznych sprawia, że wiele regionów stara się wykorzystać swój potencjał dla rozwoju atrakcji przyciągających turystów. W konkurencji pomiędzy regionami coraz większe znaczenie ma wykorzystanie instrumentów marketingu terytorialnego. Jednym z nich jest kreowanie markowych produktów turystycznych, których finansowanie często przekracza możliwości regionów. Szansą staje więc skuteczne zagospodarowanie środków UE. Celem opracowania jest analiza wsparcia finansowego dla markowych produktów turystycznych z funduszy europejskich (RPO) w województwie zachodniopomorskim w latach 2007–2013.
EN
The constantly increasing number of participants of touring holidays causes many regions to strive to use their potential to develop attractions which would bring in tourists. Of growing importance in the competition between regions is the use of the territorial marketing instruments. One of them is creation of branded tourism products, but it usually exceeds the regions’ financial 74 Beata Meyer capability. Therefore, efficient usage of EU’s resources becomes a big chance for them. The goal of this study is to analyze financial support for branded tourism products from the European Funds (ROP) in the West Pomeranian Voivodeship in the 2007–2013 period.
Year
Issue
Pages
65-74
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • 1. Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania turystycznego, Monografiei Opracowania, nr 442, Wyd. SGH, Warszawa 1998.
 • 2. Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego w turystyce, Wyd. AE, Poznań 2006.
 • Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2008.
 • 4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, albo jak organizować poznawanieświata, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
 • 5. Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 6. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2005.
 • 7. Mazurkiewicz L., Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, [w:] Konkurencyjnośćproduktu turystycznego, red. K. Pieńkoś, Wyd. WSE, Warszawa 2005.
 • 8. Medlik S., Leksykon podróży turystyki i hotelarstwa, PWN, Warszawa 2005.
 • 9. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. AE,Poznań 2003.
 • 10. Zdon-Korzeniowska M., Jak kształtować regionalne produkty turystyczne? Teoria i praktyka,Wyd. UJ, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-29b56ba6-767a-4ebc-a41b-bf3960fc153c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.