PL EN


2018 | 371 | 112-126
Article title

Aktywność uczestników wydarzeń kulturalnych w mediach społecznościowych

Content
Title variants
EN
Activity of cultural events participants in social media
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule zwrócono uwagę na wzrastającą konkurencję na rynku wydarzeń kulturalnych, będącą efektem ich rosnącej liczby w ostatnich latach. Jej konsekwencją jest konieczność skutecznych działań promocyjnych podejmowanych częściowo w mediach społecznościowych. Z jednej strony działania te mogą prowadzić organizatorzy, ale z drugiej strony, ze względu na politykę serwisów społecznościowych, rośnie również znaczenie aktywności realizowanych przez samych uczestników wydarzeń. Na przykładzie wybranych wydarzeń ukazano, jakie działania w mediach społecznościowych podejmują ich organizatorzy, jak reagują na nie uczestnicy oraz jakie działania podejmują sami uczestnicy, a także jakie cechy uczestników determinują ich aktywność odnośnie do wydarzeń w mediach społecznościowych.
EN
In the article, an increasing competition on the cultural events’ market as a consequence of a rising number of events was pointed out. This results in necessity of effective promotional actions, some of which conducted in social media. Those activities may be carried out by events’ organizers, but because of social media networks’ policies, the significance of actions conducted by events’ participants is rising. The aim of this paper is to present actions in social media carried out by organizers of selected events, participants’ reactions to them and actions undertaken by participants themselves. Results of the presented research led to an attempt to find attributes of events’ participants which determine their activity in social media.
Year
Volume
371
Pages
112-126
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki
References
 • Geus S. de, Richards G., Toepoel V. (2015), Conceptualisation and Operationalisation of Event and Festival Experiences: Creation of an Event Experience Scale, “Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, Vol. 16, s. 274-296.
 • Górniak J., Wachnicki J. (2013), Pierwsze kroki w analizie danych IBM SPSS Statistics, Predictive Solutions, Kraków.
 • Poleszczuk J., Sztop-Rutkowska K., Kiszkiel Ł., Klimczuk A., Mejsak R.J., Winiecka K. (2012), Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie podlaskim, Publikacja stanowi raport końcowy projektu Diagnoza partycypacji w kulturze w wojewódz twie Podlaskim współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury, Białystok.
 • Raport ARC Rynek i Opinia (2018), Badanie ruchu turystycznego podczas INDUSTRIADY 2018, Katowice.
 • Raport całościowy – analiza wizerunku medialnego IMM (2018), Katowice.
 • Raport Grupy BST (2018), INDUSTRIADA badania post test, Katowice.
 • Skowron S., Skrzetuski R. (2015), Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy z klientem, „Handel Wewnętrzny”, nr 6(359), s. 162-172.
 • Wieczorek M. (2018), Zasięg organiczny spada? Co przyniosą kolejne zmiany Facebooka?, https://www.sotrender.com/blog/pl/2018/01/zasieg-organiczny-facebook-zmiany/ (data dostępu: 19.09.2018).
 • [www 1] https://bdl.stat.gov.pl (data dostępu: 17.09.2018).
 • [www 2] https://en.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_Cervantino (data dostępu: 17.09.2018).
 • [www 3] http://www.en.surva.org (data dostępu: 17.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-29fb79ed-7b40-499e-a6d3-b720bc0284ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.