PL EN


2016 | 257 | 135-144
Article title

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania czasu pracy w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Economic and social conditions of working time in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule postawiona została teza, że upowszechnianie się elastycznego czasu pracy w Polsce jest rezultatem wzrostu poziomu niepewności w gospodarowaniu związanego z takimi procesami jak: globalizacja, ekspansja małych i średnich firm, serwicyzacja, wdrażanie nowych technologii wykorzystujących najnowszą wiedzę czy poszerzanie szarej strefy. Jednocześnie zatrudnienia nie stabilizują ograniczające swoją interwencję w warunkach dużego bezrobocia państwo oraz słabnące związki zawodowe. Niesie to rozległe, również niekorzystne, skutki społeczne, jak pojawienie się klasy prekariuszy oraz zachwianie równowagi między pracą a życiem pozazawodowym. Stąd, w końcowej części artykułu, postawiony jest problem sposobów regulacji czasu pracy przez państwo.
EN
The main purpose of this article is to present the basic causes of flexible working time that is being used more and more commonly in Poland. The sources of this phenomenon are indicated, e.g. globalization, the development of small and medium sized companies, servitization, the spread of the grey economy and the expansion of the knowledge based economy, which is all associated with the restriction of the state’s role in the conditions of high unemployment and the weakening of trade unions. This brings significant social consequences such as the rise of the precariat, a disturbance in worklife balance and the worsening position of discriminated groups, including women. At the same time, however, from an economic perspective, flexibility in management should favour economic growth. Hence, in conclusion, the question of the level of state intervention in the sphere of working time regulations is considered.
Year
Volume
257
Pages
135-144
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Politycznej
References
 • Bednarski M., Głogosz D. (2014), Problemy czasu pracy w dobie gwałtownych przemian ekonomicznych i formowania się nowej gospodarki. Doświadczenia polskie [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Bednarski M., Frieske K.W. (red.) (2012), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, IPiSS, Warszawa.
 • Blanpain R. (2014), The Future of Working Time [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (eds.), Working Time and the Challenges of the Future, IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Bryl Ł. (2013), Znaczenie „nowej gospodarki” we współczesnych przedsiębiorstwach międzynarodowych, UE w Poznaniu, Poznań (maszynopis pracy doktorskiej).
 • Czarzasty J., Książkiewicz I. (red.) (2012), Być albo nie być. Świat postfordowski a związki zawodowe, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MŚP we współczesnej gospodarce, WN PWN, Warszawa.
 • Fagan C. (2014), Gender, Occupational Class and the Redrawing of the „Work Time” and „Free Time” Boundary in the New Economy [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (eds.) Working Time and the Challenges of the Future, IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Florek L. (2011), Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Golinowska S. (red.) (2004), Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, IPiSS, Warszawa.
 • Kubielas S. (2009), Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, WN PWN, Warszawa.
 • Latos-Miłkowska M. (2014), Tendencje rozwoju przepisów o czasie pracy wobec prognoz gospodarczych i społecznych [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Lichniak I. (red.) (2010), Serwicyzacja polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Machol-Zajda L. (red.) (2007), Elastyczne formy pracy. Poradnik dla pracodawców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Mirosław J. (2014), Aktywność zawodowa kobiet wobec zmieniających się uwarunkowań czasu pracy [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Roosalu T. (2014), From Inequality to Equality in Discretionary Time: Winners, Losers, and Map of the Journey [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (eds.) Working Time and the Challenges of the Future, IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Schneider F. (ed.) (2011), Handbook on the Shadow Economy, Edward Elgar Publishing Inc., Cheltenham, Massachusetts.
 • Seweryński M. (2013), Kryzys gospodarczy i prawo pracy [w:] G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania, IPiSS, Warszawa.
 • Smoder A. (2014), Elastyczny czas pracy instrumentem budowania czy burzenia równowagi praca − życie? [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Standing G. (2011), The Precariat: the New Dangerous Class, Bloomsburg Academic, New York.
 • Stiglitz J. (2004), Globalizacja, WN PWN, Warszawa.
 • Strzemińska H. (2014), Czas pracy w nowej gospodarce. Trendy i formy organizacji [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (red.), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Wiśniewski Z., Dolny E. (2014), Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 1993-2011 [w:] A. Rajkiewicz, J. Orczyk (red.), Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Zbyszewska A. (2014), Visions of the Future: Imaging and Anticipating Tomorrow’s Work Hours from the North American Perspective [w:] H. Strzemińska, M. Bednarski (eds.) Working Time and the Challenges of the Future, IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a0ad383-5f46-4a02-a524-8c7e14d0149e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.