PL EN


2018 | 1 | 121-132
Article title

WOLONTARIAT A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA I SATYSFAKCJA Z PRACY

Content
Title variants
EN
VOLUNTEERING AND SATISFACTION WITH LIFE AND JOB SATISFACTION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto zagadnienie wzajemnych relacji wolontariatu wobec doświadczanej satysfakcji z życia i satysfakcji z pracy. Problem zweryfikowano empirycznie. W badaniu uczestniczyło 60 dorosłych, aktywnych zawodowo wolontariuszy i 60 nie-wolontariuszy. Zastosowano Skalę Satysfakcji z Życia, Skalę Satysfakcji z Pracy oraz metryczkę. Wykorzystano analizę korelacji (korelacji rang rho Spearmana) i test porównań międzygrupowych (test U Manna-Whitneya). Otrzymane rezultaty wskazują, iż wolontariuszy cechuje istotnie wyższa satysfakcja z życia. W przypadku satysfakcji z pracy nie uzyskano efektów istotnych statystycznie.
EN
The study addressed the issue of mutual relationship of volunteering in relation to experienced satisfaction with life and job satisfaction. The problem was verified empirically. The study involved 60 adult volunteers and 60 non-volunteers, professionally active. The Satisfaction with Life Scale, the Scale of Satisfaction at Work and sociodemographic survey were applied. The correlation analysis (Spear- man rho rank correlation) and the inter-group comparison test (Mann-Whitney U test) were used. The results obtained indicate that volunteers are characterized by significantly higher life satisfaction. In the case of job satisfaction, the required level of statistical significance was not obtained.
Year
Volume
1
Pages
121-132
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a0c0eae-1cca-4d9e-9780-cf839e366301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.