PL EN


2018 | 358 | 276-284
Article title

Globalne tendencje w zakresie strategii podatkowych korporacji transnarodowych. Przypadek firm Apple i Google

Content
Title variants
EN
Global tendencies in the scope of tax strategies of transnational corporations. The case of firms Apple and Google
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Korporacje transnarodowe są jednym z najważniejszych podmiotów na rynku globalnym. Ich oddziaływanie widoczne jest we wszystkich niemal dziedzinach rozwoju światowej gospodarki. Sposób funkcjonowania korporacji transnarodowych wzbudza jednak wiele kontrowersji. Przedmiotem krytyki jest zwłaszcza agresywna polityka podatkowa, często prowadząca nie tylko do unikania, ale wręcz do uchylania się od opodatkowania. Nasilające się procesy globalizacji potęgują to zjawisko, bowiem swoboda przepływu kapitału daje możliwość swobodnego transferu zysków do krajów, które słyną z liberalnej jurysdykcji podatkowej, w tym niskich stawek podatku lub zwolnień z opodatkowania. Celem artykułu jest identyfikacja instrumentów podatkowych, jakie korporacje transnarodowe wykorzystują do optymalizacji podatkowej. Do realizacji celu badawczego posłużyła krytyczna analiza literatury, danych empirycznych oraz metoda case study. W konkluzji stwierdzono, że do optymalizacji podatkowej wykorzystywane są najczęściej spółki specjalnego przeznaczenia (SPE), pośredniczące w sprzedaży eksportowej, spółki licencyjne, spółki holdingowe, a także spółki latterbox. Zjawisko unikania opodatkowania wyraźnie wzrosło, a wysokość podatków płaconych przez największe korporacje jest niewspółmierna do osiąganych przez nie wyników finansowych.
EN
Transnational corporations are one of the most important entites on the global market becouse they influence the final shape of economic relations between states and the international division of labour. Their impact is visible in almost all areas of global economy development. However, the way of their functioning arouses many controversies. The subject of criticism is, in paricular, aggressive tax policy which entites of global scale undertake while avoiding, and often even evading taxation. Increasing globalization processes intensify this phenomenon because the free flow of capital gives the possibility of free profits transfers to countries that are famous for their liberal tax jurisdiction, including low tax rates and tax exemptions. The article aims to identify the instruments functioning under the current tax systems that transnational corporations use for tax optimization. A crtical analysis of literature and empirical data as well as a case study method were used to obtain the research goal. In conclusion, it was stated that the most commonly used legal construct for tax optimization are the special purpose entities (SPE), such as export sales, license, holding and letterbox companies. The phenomenon of tax avoidance has isignificantly increased, and the amount of taxes paid by the largest corporations is disproportionate to the obtained financial results.
Year
Volume
358
Pages
276-284
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Skarbowości
References
 • Brodzka A. (2013), Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji?, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 30, s. 365-375.
 • Folfas P. (2008), Przenoszenie działalności gospodarczej do rajów podatkowych jako strategia zarządzania finansami korporacji transnarodowych: motywy, formy, korzyści i zagrożenia, „Bank i Kredyt”, nr 12, s. 15-30.
 • Gajewski D. (2012), Wpływ wybranych instrumentów prawnopodatkowych na politykę optymalizacji opodatkowania holdingów międzynarodowych, Vizja Press&IT, Warszawa.
 • Gajewski D.J. (2014), Tarcza podatkowa dla Polski, „Biuro Analiz Sejmowych”, nr 22.
 • Gajewski D.J (2016), Nowoczesne holdingowe prawo podatkowe jako forma przeciwdziałania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania [w:] J. Kulicki, H. Dzwonkowski (red.), Dylematy reform system podatkowego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Global 2000, Forbes, https://www.forbes.com/global2000/list/#search:fac (dostęp: 15.12.2017).
 • Grzymała M., Jaśkiewicz Ł. (2007), Wykorzystanie rajów podatkowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym [w:] Ł. Ziółek (red.), Międzynarodowe planowanie podatkowe, Difin, Warszawa.
 • Maj I. (2014), Unikanie opodatkowania w korporacjach międzynarodowych [w:] M. Sadowski, A. Spychalska, K. Sadowa (red.), Ze studiów nad prawem, administracją i ekonomią, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 385-393.
 • Mikler J., Elbra A. (2017), Paying a ‘Fair Share’: Multinational Corporations’ Perspectives on Taxation, „ SPERI Global Political Economy Brief”, No. 8, s. 1-8.
 • Pięćdziesiąt twarzy unikania podatków. Rola Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego, światowego system podatkowego. Raport 2015 (2015), Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Warszawa.
 • World Investment Report 2016 – Investor nationality: Policy Challenges (2016), „Transnational Corporations”, Vol. 23, No. 3, s. 67-102.
 • World Investment Report 2017. Investment and The Digital Economy (2017), United Nation, Geneva.
 • Wyman O. (2017), How Multinational Corporations Can Thrive in The New World Order, Oliver Wyman Working Paper.
 • Zucman G. (2014), Taxing across Borders: Tracking Personal Wealth and Corporate Profits, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 28, No. 4, s. 121-148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a12eb82-f456-4123-9750-ad683f4aa705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.