Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 353 | 59-72

Article title

Wpływ rządowego programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of the government “Family 500+” programme on the female labour participation rate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto temat wpływu rządowego programu „Rodzina 500+” na rynek pracy. Uwaga została skupiona na aktywności zawodowej kobiet w ujęciu kwartalnym. Wykorzystane dane stanowiące podstawę przeprowadzonej analizy pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego. Celem artykułu jest próba wskazania wpływu rządowego programu „Rodzina 500+” na współczynnik aktywności zawodowej kobiet oraz kierunku zmian zachodzących współcześnie na rynku pracy w nawiązaniu do działań podejmowanych przez polski rząd. Dodatkowo wyjaśnione zostały zasady przyznawania środków pieniężnych w ramach programu „Rodzina 500+”. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie, czy zauważalny jest spadek aktywności zawodowej kobiet w związku z wprowadzeniem programu przyznającego świadczenia wychowawcze.
EN
The article discusses the influence of government “Family 500+” programme on the labour market. Much attention has been devoted to professional activity of women in all quarters of 2016. The data compiled by Central Statistical Office of Poland constitute the basis for the research report. The aim of the study is to determine whether actions undertaken by Polish government have an impact on the labour market trends. In addition to that, fundamental principles of the “Family 500+” programme were explained. It can be assumed that the main aim of the programme is to help families with the costs of raising children what, in the long run, may improve the demographic situation in Poland. On the other hand, however, this solution might encourage many women to terminate their employment contracts, or to stay unemployed. The present paper aims to verify if any decrease in the professional activity of women can be observed in connection with the implementation of the family income-supporting benefit.

Year

Volume

353

Pages

59-72

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy

References

 • Badanie postaw i przekonań Polaków dotyczących posiadania dzieci i polityki prorodzinnej (2015), Warsaw Enterprise Institute, Warszawa.
 • Dragan A. (2011), Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa.
 • Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P. (2007), Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Kinach I. (2005), Kobieta we współczesnym biznesie [w:] A. Roman (red.), Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Kwak A. (2005), Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Ługiewicz M. (2017), Świadczenia rodzinne, 500+ i „za życiem”, ODDK Sp. z o.o. Sp.k., Gdańsk.
 • Rękas M. (2013), Dzietność w krajach unii europejskiej i czynniki wpływające na jej poziom – przegląd wybranych badań, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szlendak T. (2011), Domowa rewolucja [w:] J. Nikodemska (red.), Rodzina naszych czasów. Poznać i zrozumieć człowieka, Wydawnictwo Gruner +Jahr Polska Sp. z o.o. & Co. Sp.k., Warszawa.
 • Stradomska M., Zoszak K. (2016), XXI-wieczna rodzina, czyli o formach wsparcia dla współczesnych rodzin [w:] W. Walc (red.), Wsparcie rodziny we współczesnej Polsce – wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Wolska-Długosz M. (2015), Rodzina jako interesariusz działań pomocowych na podstawie Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta Kielce [w:] J. Matejek, E. Zdebska (red.), Wielowymiarowość działań pomocowych w obszarze wsparcia rodziny, Wydawnictwo Scriptum, Kraków.
 • [www 1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-piramida/ (dostęp: 2.05.2017).
 • [www 2] http://www.pwc.pl/pl/pdf/ulgi-podatkowe-2017.pdf (dostęp: 2.05.2017).
 • [www 3] https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/problemy-kobiet-na-polskimrynku-pracy (dostęp: 3.05.2017).
 • [www 4] http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rodzina-500-programrodzina-500-zasilki-dla,92,0,2183772.html (dostęp: 2.05.2017).
 • [www 5] http://www.dziennikzachodni.pl/500-plus/a/program-500-plus-dzieci-pieniadzei-prokreacyjny-impuls-piec-lat-za-pozno-mowi-prof-mitrega,11640234 (dostęp: 1.05.2017).
 • [www 6] https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica (dostęp: 01.05.2017)
 • [www 7] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztwpodregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-marca-2017-r-,2,56.html (dostęp: 5.05.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2a15a17d-7e05-4d02-a7fa-6714ebde0f70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.