PL EN


2018 | 349 | 164-172
Article title

Wolność jednostki w koncepcjach polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda

Content
Title variants
EN
Individual freedom in the economic policy concepts of Walter Eucken and Ludwig Erhard
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Walter Eucken (czołowy przedstawiciel ordoliberalizmu) oraz Ludwig Erhard (ekonomista i główny twórca powojennego modelu niemieckiej Społecznej Gospodarki Rynkowej) swoje projekty społeczno-ekonomiczne rozwijali wokół problemu wolności jednostki w ramach „funkcjonalnego i godnego człowieka ładu gospodarczego”. Celem artykułu jest zbadanie wzajemnych relacji tych kategorii w koncepcjach wolnościowej polityki gospodarczej obu myślicieli. Wnioski z przeprowadzonych rozważań sugerują wysoką komplementarność obu koncepcji pod względem teoretycznym i aplikacyjnym oraz dowodzą znacznego stopnia ich aktualności.
EN
Walter Eucken, the leading representative of ordoliberalism, and Ludwig Erhard, an economist and principal creator of the post-war model of the German Social Market Economy, developed their socio-economic projects around the problem of individual freedom within a “functional and economic order worthy of man”. The purpose of this paper is to examine the mutual relations between these categories in the concepts of freedom-based economic policy of both thinkers. The conclusions of the considerations suggest a high degree of complementarity between the approaches both from a theoretical and practical point of view, as well as their high degree of novelty.
Year
Volume
349
Pages
164-172
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii
author
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Benz W. (1985), Von der Besatzungsherrschaft zur Bundesrepublik. Stationen einer Staatsgründung 1946-1949, Fischer, Frankfurt am Main.
 • Erhard L. (1964), Wohlstand für Alle, ECON Verlag, Düsseldorf-Wien.
 • Erhard L. (1988), Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften, red. K. Hohmann, ECON Verlag Düsseldorf, Wien, New York.
 • Erhard L. (2005), Die Prinzipien der deutschen Wirtschaftspolitik, „Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik”, Nr. 104.
 • Eucken W. (2004), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen.
 • Eucken W. (2005), Nationalökonomie wozu?, Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Goldschmidt N. (2002), Entstehung und Vermächtnis ordoliberalen Denkens – Walter Eucken und die Notwendigkeit einer kulturellen Ökonomik, Lit Verlag, Münster, Hamburg, London.
 • Habermann G. (2000), Vision und Tat. Ein Ludwig-Erhard-Brevier, Ott Verlag, Thun.
 • Hohmann K. (1985), Begrüßung [w:] Ludwig-Erhard-Stiftung, Ludwig Erhard und seine Politik, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Röpke W. (1981), Richtpunkte des liberalen Gesamtprogramms [w:] W. Stützel i in. (red.), Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft, Fischer, Stuttgart-New York.
 • Schiller K. (1994), Der schwierige Weg in die offene Gesellschaft – Kritische Anmerkungen zur deutschen Vereinigung, Wolf Jobst Siedler, Berlin.
 • Streit M.E. (1995), Freiburger Beiträge zur Ordnungsökonomik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
 • Wojtyna A. (2008), Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? „Ekonomista”, nr 1.
 • Wünsche H.F. (1996), Erhards Soziale Marktwirtschaft: von Eucken programmiert, von Müller-Armack inspiriert? [w:] Ludwig-Erhard-Stiftung, Soziale Marktwirtschaft als historische Weichenstellung – Bewertungen und Ausblicke, ST Verlag, Düsseldorf.
 • Wünsche H.F. (2015), Ludwig Erhards Soziale Marktwirtschaft – wissenschaftliche Grundlagen und politische Fehldeutungen, Lauverlag, Reinbek/München.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2a335143-94c7-4cc0-9309-e8d279840cb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.