Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 382 | 123-132

Article title

Poziomy współczynnika beta spółek indeksu RESPECT oszacowane w warunkach zróżnicowanego podejścia do stopy zwrotu

Content

Title variants

EN
Levels of beta coefficients evaluated on varied returns on the example of RESPECT index

Languages of publication

PL

Abstracts

Niniejsze opracowanie prezentuje występowanie efektu interwału współczynnika beta akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie (GPW) spółek zgrupowanych w indeksie RESPECT. Indeks ten grupuje podmioty z głównego parkietu warszawskiej giełdy działające według najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest analiza porównawcza oszacowań współczynnika ryzyka systematycznego beta wymienionych jednostek z użyciem różnych częstotliwości obliczania stóp zwrotu z akcji dziennej, tygodniowej, miesięcznej oraz kwartalnej. Autor, dokonując szacowania wartości wspomnianego współczynnika, zauważył różnice w jego poziomach w zależności od przyjętej częstotliwości pomiaru stóp zwrotu z akcyjnych papierów wartościowych danej spółki. W blisko połowie z nich kalkulacje współczynnika były tak zróżnicowane, że uniemożliwiały jednoznaczne zakwalifikowanie spółki jako agresywnej bądź defensywnej. Zaobserwowane wnioski świadczą o coraz słabszej wartości poznawczej oszacowań bety w kontekście oceny ryzyka rynkowego spółek uznawanych za społecznie odpowiedzialne.
EN
This paper presents reported intervalling effect of beta coefficients on the example from RESPECT Index of companies meeting the highest standards of corporate social responsibility, estimated in period 2013-2017. Therefore were calculated a above mentioned coefficients based on the daily, weekly, monthly and quarterly returns. When calculating the beta coefficients for each mentioned company was observed differents in their levels. Closely a half of introduced coefficients preclude from clear classification stocks of company to aggressive or defensive. Furthermore, estimated R-squared for each of them not exceed 26%. Observed outcomes prove that calculating of beta coefficients is characterized by weaker cognitive value in terms of evaluation systematic risk of the social responsibility corporate.

Year

Volume

382

Pages

123-132

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości

References

 • Brailsford T., Josev T. (1997), The Impact of the Return Interval on the Estimation of Systematic Risk, „Pacific-Basin Finance Journal”, Vol. 5, No. 3, s. 357-376.
 • Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2010), Zmienność wartości współczynników beta w czasie na polskim rynku kapitałowym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 117, s. 44-57.
 • Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011), The Role of Stock Size and Trading Intensity in the Magnitude of the Interval Effect in Beta Estimation: Empirical Evidence from the Polish Capital Market, „Emerging Markets Finance and Trade”, Vol. 47, No. 1, s. 28-49.
 • Cohen K.J., Hawawini G.A., Maier S.F., Schwartz R.A., Whitcomb D.K. (1980), Implications of Microstructure Theory for Empirical Research on Stock Price Behavior, „The Journal of Finance”, Vol. 35, No. 2, s. 249-257.
 • Daves P., Ehrhardt M., Kunkel R. (2000), Estimating Systematic Risk: The Choice of Return Interval and Estimation Period, „Journal of Financial and Strategic Decisions”, Vol. 13, No. 1, s. 7-14.
 • Diacogiannis G., Makri P. (2008), Estimating Betas in Thinner Markets: The Case of the Athens Stock Exchange, „International Research Journal of Finance and Economics”, No. 13, s. 108-122.
 • Feder-Sempach E. (2017), Efekt interwału w oszacowaniach współczynnika beta na podstawie akcji spółek z indeksu WIG20 I DAX w okresie 2005-2015 − Analiza porównawcza, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 325, s. 20-30.
 • Handa P., Kothary S.P., Wasley C. (1989), The Relation between the Return Interval and Betas: Implications for the Size Effect, „Journal of Financial Economics”, Vol. 23, No. 1, s. 79-100.
 • Hawawini G.A. (1983), Why Beta Shiftsas the Return Interval Changes, „Financial Analysts Journal”, Vol. 39, s. 73-77.
 • Markowitz H. (1959), Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investment, Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, New York, s. 72-102.
 • Olbryś J. (2014a), Efekt przedziałowy współczynnika determinacji modelu rynku, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2(68), s. 74-83.
 • Olbryś J. (2014b), Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 371, s. 236-245.
 • Pogue G., Solnik B. (1974), The Market Model Applied to European Common Stocks: Some Empirical Results, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 9, No. 6, s. 917-944.
 • Rydzewska A. (2016), Contemporary Nature of Stock Exchange from the Prospective of Demutualization Process, „Oeconomia Copernicana”, Vol. 7, No. 1, s. 49-62.
 • Sharpe W. (1963), A Simplified Model for Portfolio Analysis, „Management Science”, Vol. IX, No. 2, s. 277-293.
 • [www 1] https://www.gpw.pl/indeks?isin=PL9999999540 (dostęp: 30.04.2018).
 • [www 2] https://stooq.pl/q/?s=respect (dostęp: 29.04.2018).
 • [www 3] www.stooq.com (dostęp: 30.04.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2ad7490f-b33e-4152-8b97-589f53013f51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.