PL EN


2012 | 39 | 2(455) | 10-14
Article title

"Kwartet Laval" i stosunki przemysłowe w Unii Europejskiej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Laval Quartet and the EU Industrial Relations Systems
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The rulings of European Court of Justice in the Laval, Viking, Rüffert and Luxemburg cases have caused stormy discussion concerning the balance between fundamental human rights and economic freedoms within the EU. European trade unions are of the opinion that autonomy of collective bargaining and right to industrial actions have been undermined. Additionally ECJ approach to the applying of posting workers directive is criticized as a the race to the bottom on the field of social standards. Therefore the trade unions demand that the legal rules safeguarding the proper position of fundamental rights be introduced in EU law. One of the solutions is to improve European dimension of industrial relations.
PL
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Laval, Viking, Rüffert, Luksemburg wywołały dyskusję na temat równowagi między prawami podstawowymi a swobodami ekonomicznymi wewnątrz UE. Europejskie związki zawodowe uważają, że podważona została ich autonomia rokowań zbiorowych oraz zagrożone prawo do strajku. Dodatkowo podejście ETS do stosowania dyrektywy o pracownikach delegowanych jest krytykowane jako wspieranie dążenia do obniżania standardów socjalnych. Dlatego związki zawodowe żądają wprowadzenia w prawie UE prawnych regulacji mających zabezpieczyć właściwą rangę praw podstawowych. Jednym z rozwiązań jest wzmocnienie europejskiego wymiaru stosunków przemysłowych.
Year
Volume
39
Issue
Pages
10-14
Physical description
Contributors
  • Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2afedcd0-935f-4f8b-92f3-f6b44f732d0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.