PL EN


2016 | 255 | 230-238
Article title

Zaangażowanie środowiska internetowego a budowanie relacji z klientem

Content
Title variants
EN
Involvement in the virtual environment and building relationships with customer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja czynników angażujących internautów w działania firm w środowisku wirtualnym, jak również procesu planowania tych działań na przykładzie wybranych koncepcji w marketingu (tj. crowdsourcing, kultura obrazu, grywalizacja, marketing doświadczeń itp.), które przyczyniają się do budowania relacji z klientem i jego otoczeniem.
EN
The main aim of this article is to present factors involving the activities of Internet companies in the virtual environment, as well as the planning of these activities on the example of selected concepts in marketing (ie. crowdsourcing, culture image, gamification, marketing experience, etc.), which contribute to build relationships with customers and its surroundings.
Year
Volume
255
Pages
230-238
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
References
 • Deci E.L., Ryan M.R. (1985), Intrinsic Motivation and Self – Determination in Human Behavior, Plenum, New York.
 • Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W. (2009), Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaufmann N., Schulze T., Veit D. (2011), More than Fun and Money. Worker Motivation in Crowdsourcing – A Study on Mechanical Turk, Proceedings of the 17th Americas Conference on Information Systems, Detroit, Michigan, August 4th-7th 2011.
 • Lakhani K.R., Wolf R.G. (2005), Why Hackers Do what They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source Software Projects [w:] J. Feller, B. Fitzgerald, S. Hissam, K.R. Lakhani (eds.), Perspectives on Free and Open Source Software, The MIT Press, Cambridge-London.
 • Marketing doświadczeń, Raport 2013, Mergeto.pl.
 • Palmer A. (2010), Customer Experience Management: A Critical Review of an Emerging Idea, „Journal of Services Marketing,” Vol. 24 Iss. 3.
 • Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review”, No. 4.
 • Pink D.H. (2011), Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio Emka, Warszawa.
 • Posmyk A. (2014), Marketing doświadczeń – 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinieneswiedziec/(dostęp: 29.01.2014).
 • Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, „Journal of Marketing Management”, No. 15.
 • [www 1] www.nivea.pl (dostęp: 20.12.2014).
 • [www 2] www.pinterest.com, http://pinterest.com/winiary/ (dostęp: 4.09.2013).
 • [www 3] www.poradnik.wfirma.pl http://poradnik.wfirma.pl/-co-to-jest-grywalizacja/2,(dostęp: 28.02.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2c2df717-a996-45d7-9b58-ba9f8fbb3b57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.