Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | IX | 51-60

Article title

Ustalenia wielkich mocarstw w sprawie granicy na Odrze i Nysie w świetle zasad prawa międzynarodowego

Selected contents from this journal

Title variants

EN
The arrangements by great superpowers in the case of the borderline on the Oder and Nisse in the light of the international law principles

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents the doctrine of international law with reference to the legality of the decision concerning the Polish-German border, which was taken after the Second World War by the superpowers. The author underlines that as far as the international law is concerned, the process of formation, demarcation of border is an effect – on the one hand – of political decisions; on the other one – of legal-international settlements. In this context, he analyzes the Yalta Agreement, Berlin Declaration and Potsdam Agreement. The principles of pacta tertis nec nocent nec prosunt with reference to that of pactum in favorem tertii and pacta in detrimentum tertii are analyzed in a special manner in the presented material. The author analyzes, too, in the context of the border, the Zgorzelec Pact of 1970, which was signed by Poland and the Federal Republic of Germany (FRG). He underlines the importance and significance of the multilateral treaty signed in Moscow on 12 September 1990, and – primarily – the agreements signed by Poland and the FRG on 14 November 1990.

Year

Volume

IX

Pages

51-60

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Opolski w Opolu Wydział Prawa i Administracji, Zakład prawa międzynarodowego i wspólnotowego, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole, Poland.

References

 • Klafkowski Alfons. 1947. Podstawy prawne granicy Odra-Nysa na tle umów Jałtańskiej i Poczdamskiej. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Wiewióra Bolesław. 1957. Granica polsko-niemiecka w świetle prawa międzynarodowego. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Ehrlich Ludwik. 1967. Suwerenność Polski na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zagadnienia prawa międzynarodowego. Katowice: Śląsk.
 • Skubiszewski Krzysztof. 1975. Zachodnia granica Polski w świetle traktatów. Poznań: Instytut Zachodni.
 • Klafkowski Alfons. 1979. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Lachs Manfred. 1958. Umowy wielostronne. Studium z prawa traktatowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Antonowicz Lech. 1993. Podręcznik prawa międzynarodowego. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Tyranowski Jerzy. 1990. Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie międzynarodowym. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nahlik Stanisław Edward. 1967. Wstęp do nauki prawa międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jasudowicz Tadeusz. 1976. The prohibition to apply the rebus sic stantibus norm with respect to treaties establishing national boundaries. W Polish Yearbook of International Law VIII, 169-170. Warszawa: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Bierzanek Remigiusz, Janusz Symonides. 1998. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Czapliński Władysław, Anna Wyrozumska. 2004. Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kocot Kazimierz, Karol Wolfke. 1978. Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego. Wrocław-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Grochalski Stefan Marek. 2010. Granice. Prawno-międzynarodowe regulacje. W Ewolucja instytucji granicy we współczesnej Europie, 101-117. Uniwersytet Opolski.
 • Bierzanek Remigiusz, Jerzy Jakubowski, Janusz Symonides. 1980. Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Górbiel Andrzej. 1972. Instytucje prawa międzynarodowego. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Barcik Jacek, Tomasz Srogosz. 2007. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2c666b0a-fc5a-4fe0-a2d0-2c6624a9446e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.