Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 162-171

Article title

Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju

Content

Title variants

EN
Environmental awareness as an element of sustainable development

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Świadomość ekologiczna człowieka jest wyrazem jego wiedzy o środowisku oraz umiejętności dostrzegania zjawisk, ich wzajemnych relacji, przyczyn i skutków, a także gotowości podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Istnieje także potrzeba podjęcia przemyślanych i zintegrowanych działań zmierzających do pogłębienia i ugruntowania wiedzy oraz budowania i wzmocnienia świadomości ekologicznej przedsiębiorców. W artykule zdefiniowano pojęcie świadomości ekologicznej oraz opisano sposoby postrzegania środowiska przez przedsiębiorców. Przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2016 r., wśród przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Istotą stosowanej metody badawczej były badania ankietowe, z wykorzystaniem kwestionariusza poddanego analizie statystycznej.
EN
The ecological awareness is an expression of genuine knowledge of nature, along with the competence in apprehending various phenomena, their interdependence, causes and conceivable outcomes; it also encompasses people’s alacrity to act with the purpose of preserving the environment. The findings indicate an importunate need for integrated activities for the entrepreneurs, aimed at broadening their knowledge, as of forming and strengthening their ecological awareness, irrespective of their activities. This article describes the concept of environmental awareness and the most current environmental risks. It also shows the results of own study conducted in 2016 among entrepreneurs of Małopolska Voivodship. The essence of the research method used was a questionnaire distributed to respondents.

Year

Volume

326

Pages

162-171

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny. Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej

References

 • Gadenne D.I., Kennedy J., McKeiver C. (2009), An Empirical Study of Environmental Awareness and Practices in SMEs, “Journal of Business Ethics”, Vol. 84, s. 45-63.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (1998), Ochrona środowiska, problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Hłobił A. (2010), Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, vol. 5(2), s. 87-94.
 • Kramer M., Urbaniec M., Kryński A. (2005), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, T. I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 • Matczak P. (2000), Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, za: A. Papuziński (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, Vol. 1, No. 1, s. 33-40.
 • Mazur-Wierzbicka E. (2012), Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Difin, Warszawa.
 • Niziołek K. (2004), Kompleksowe zarządzanie jakością środowiska (TQEM) – koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku [w:] J. Lewandowski (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 126-138.
 • Penc J. (1995), Strategie zarządzania, Cz. 2, Placet, Warszawa.
 • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Petts J.A., O’hEocha M., Herd A. (1998), Environmental Responsiveness, Individuals and Organizational Learning: SME Experience, “Journal of Environmental Planning and Management”, Vol. 41(6), s. 711-731.
 • Poskrobko B., red. (2007), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Strategia edukacji dla zrównoważonego rozwoju (2008), Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Tuszyńska L. (2006), Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 • Wielewska I. (2016), Ecological Investments as an Element of Environmental Management: Case of Agribusiness Companies, “Journal of Agribusiness and Rural Development”, Vol. 1(39), s. 199-206.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2c7a1d29-20fe-448c-8647-3146939731d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.